„Po agresji Niemiec na Polskę sytuacja Żydów nie wyglądała bardzo źle. Wprawdzie władze okupacyjne objęły ich nakazem pracy, nakazały noszenie opasek z gwiazdą Dawida, obciążyły potężnymi podatkami, rozpoczęły wyznaczanie stref tylko dla Żydów, ale jednocześnie zezwoliły na tworzenie judenratów, czyli organów samorządu” – pisze IPN-owski historyk Tomasz Panfil w „Gazecie Polskiej”.

W nowym numerze tygodnika „Gazeta Polska” dr hab. Tomasz Panfil, pełniący obowiązki naczelnika Biura Edukacji Narodowej w lubelskim oddziale IPN i wykładowca KUL, pisze o stosunkach polsko-żydowskich. W artykule „Świat patrzy i milczy” historyk skupia się na okresie II wojny światowej. Twierdzi m.in., że sytuacja polskich Żydów na początku okupacji nie była bardzo zła, a Polacy zawsze im chętnie pomagali.

Więcej w Wyborczej