Otwarta brama polski english

Oświadczenia i postulaty

List do H. Gronkiewicz – Waltz w sprawie zapowiadanej demonstracji w obronie J. Walusia

2017/04/19

„5 maja 2017 roku Centrum Edukacyjne Powiśle zapowiada demonstrację „Wolność dla Janusza Walusia”, która według doniesień ma odbyć się w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Fakt ten budzi w nas wielki niepokój, dlatego zwracamy się do Pani Prezydent z prośbą o niewydawanie zgody i skorzystanie ze wszystkich dostępnych środków prawnych, aby nie dopuścić do tego wydarzenia. (…) Jesteśmy przekonani o tym, że manifestacja ta stanie się okazją do głoszenia haseł rasistowskich, nacjonalistycznych i innych godzących w godność drugiego człowieka. Manifestowanie takich poglądów w przestrzeni publicznej jest naganne, szkodliwe społecznie i kompromitujące dla Polski” – piszemy w liście skierowanym do Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz. W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita list podpisali przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu

Neonazistowski koncert na Politechnice Warszawskiej

2017/04/04

30 kwietnia 2017 roku w klubie studenckim Remont, który znajduje się w wydzierżawionym od Politechniki Warszawskiej budynku, ma odbyć się koncert zatytułowany Ku Niepodległej. Do udziału w nim zaproszono m.in. zespół Legion Twierdzy Wrocław oraz inne nacjonalistyczne i faszyzujące zespoły z Węgier, Słowacji i Szwecji. Tytuł koncertu nie powinien nikogo zmylić, zwłaszcza, że Polska jest krajem niepodległym, a faszyzm nie może być drogą „ku niepodległości” żadnego demokratycznego państwa” – piszemy w liście do Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej.

List z prośbą o interwencję podpisali Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta RzeczpospolitaPaula Sawicka oraz Prezes Zarządu Głównego – Marek Gumkowski.

Zachęcamy do wysyłania maili protestacyjnych do Jego Magnificencji Jana Szmita, Rektora Politechniki Warszawskiej na adres: [email protected].

Treść listu

List protestacyjny organizacji pozarządowych

2016/11/10

files-resized„My, niżej podpisani, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec sposobu, w jaki redakcja i dziennikarze głównego wydania „Wiadomości” oraz innych programów TVP przedstawiają środowisko organizacji pozarządowych, podważając wiarygodność organizacji pozarządowych i szkalując działających w nich ludzi.  Przedstawiane w mediach publicznych i powielane w serwisach insynuacje, jakoby niektóre organizacje otrzymywały i wydawały pieniądze w sposób nieuczciwy, korzystając z rodzinnych koligacji i towarzyskich powiązań, godzą nie tylko w dobre imię i wizerunek atakowanych organizacji, ale też w cały ruch aktywnych obywateli, którzy angażują się w działalność na rzecz dobra publicznego, pracując zawodowo i wolontarystycznie w organizacjach pozarządowych” – piszą w liście protestacyjnym przedstawiciele III sektora w Polsce, w tym członkowie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

List protestacyjny organizacji pozarządowych podpisać mogą wszyscy, którzy czują się związani z III sektorem. Można to zrobić za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.ngo.pl.

Organizacje z całego świata apelują do Prezydenta i Premier

2016/10/20

Ponad 90 organizacji pozarządowych z całego świata, w tym Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, podpisało się pod apelem do polskiego Prezydenta i Prezes Rady Ministrów, wzywając ich do wdrożenia zaleceń dotyczących ochrony praworządności przedstawionych przez Komisję Europejską na początku lipca tego roku. Organizacje podkreślają, że wdrożenie tych rekomendacji „to pierwsze kroki w kierunku przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności”.

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę kontroli praworządności w odpowiedzi na  sytuację w Polsce. Ta bezprecedensowa decyzja została podjęta w reakcji na zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych. Pierwszy etap procedury, który trwał od stycznia do lipca 2016 r., który stanowił dialog pomiędzy Komisją i polskim rządem, nie przyniósł żadnych rezultatów. W rezultacie 27 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie dotyczące praworządności w Polsce. W opinii organizacji wypełnienie zaleceń będzie pierwszymi krokami do przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności.

Treść listu

Przeciw homofobii!

2016/10/10

W ciągu ostatniego tygodnia Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita podpisało dwa oświadczenia zainicjowane przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Pierwsze z nich to List do wydawców portalu Interia.pl w sprawie homofobicznego felietonu Rafała Ziemkiewicza „Tęczowe pęknięcie” z 30.09.2016 r. Sygnatariusze listu, w tym Otwarta Rzeczpospolita, „wyrażają najwyższe zaniepokojenie faktem, że łamy portalu Interii są wykorzystywane do szerzenia pogardy i wrogości wobec osób nieheteroseksualnych”.

Drugie oświadczenie ma związek z wizytą w Polsce dra Paula Camerona, przedstawianego jako „badacz środowiska LGBT”. Inicjatorzy listu przypominają, że Cameron w 1983 roku został przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne usunięty z listy członków w związku z naruszeniem Preambuły Zasad Etycznych Psychologów. Towarzystwo poinformowało wówczas o „słabej metodologii” badacza. Dodatkowo, w sierpniu 1986 roku Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne potępiło działania naukowe i popularyzatorskie Camerona. Mówiono wówczas o „konsekwentnej fałszywej prezentacji badań w zakresie seksualności i homoseksualizmu”.

Oświadczenie OR na temat wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości ws. odmowy usługi dla fundacji LGBT

2016/07/28

26 lipca 2016 roku łódzki sąd ukarał grzywną drukarza, który złamał prawo (art. 138 kodeksu wykroczeń) odmawiając usługi wydruku organizacji działającej na rzecz równouprawnienia osób LGBT. Wyrok sądu zakwestionował Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, publikując oświadczenie, w którym stwierdził: „[Sądy] Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad”. Zarzucił również uprzywilejowaną pozycję organizacji reprezentującej osoby LGBT.

W mieniu członków Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podważania niezawisłości sądów przez przedstawiciela władzy wykonawczej, który winien być strażnikiem praworządności w naszym kraju, a nie fałszywym interpretatorem przepisów prawa i Konstytucji RP.

Protest przeciwko zakłamywaniu faktów historycznych przez szefową MEN i nowego szefa IPN

2016/07/22

Zarząd Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita zainicjował protest przeciwko zakłamywaniu faktów historycznych przez szefową MEN i nowego szefa IPN, skierowany do Prezydenta RP.

„Wyrażamy stanowczy protest w związku z ostatnimi wypowiedziami minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej o sprawcach pogromu kieleckiego oraz kandydata na prezesa – obecnie już prezesa –  Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka o bezpośrednich wykonawcach mordu na Żydach w Jedwabnem. Wypowiedzi te zaciemniają i fałszują prawdę lub wręcz negują podstawowe, ustalone ponad wszelką wątpliwość (m.in. w publikacjach IPN) fakty historyczne. Niemal równoczesne pojawienie się takich opinii w ustach dwojga przedstawicieli ważnych instytucji państwowych, zajmujących się edukacją i badaniami historycznymi, nasuwa podejrzenie, że mamy  do czynienia ze świadomą próbą ideologicznie i politycznie zinstrumentalizowanego podejścia do najnowszych dziejów. Grozi to nie tylko zafałszowaniem prawdy historycznej, ale także ograniczeniem wolności badań naukowych, a nawet swobód obywatelskich. (…) Szanowny Panie Prezydencie, mając w pamięci Pańskie niedawne ważne wystąpienie z okazji 70. rocznicy pogromu kieleckiego, w którym padły zdania: „nie ma żadnego usprawiedliwienia dla antysemickiej zbrodni. Nie ma i nie będzie!”, apelujemy o zajęcie zdecydowanego stanowiska w tych sprawach” – piszemy liście skierowanym do Prezydenta.

Poparcie dla protestu można wyrazić za pośrednictwem strony www.petycjeonline.com.

Poparcie dla skweru im. prof. Bartoszewskiego

2016/07/20

Zarząd Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, w imieniu wszystkich członków, wystosował list do Prezydent m. st. Warszawy p. Hanny Gronkiewicz – Waltz, w którym wyraża poparcie dla inicjatywy nazwania skweru przy ul. Ogrodowej 5 w Warszawie imieniem profesora Władysława Bartoszewskiego.

„Postać profesora Bartoszewskiego jest nam bliska nie tylko ze względu na fakt, że był On członkiem – założycielem naszego Stowarzyszenia, a także członkiem naszej Rady Programowej, ale przede wszystkim ze względu na wyznawane wspólne wartości. Profesor był dla nas wzorem państwowca, patrioty, człowieka dialogu, a jego postać nie zasługuje na to, aby zostać kiedykolwiek zapomnianą. Pomóc może w tym symboliczny gest – nazwanie Jego imieniem jednego z warszawskich skwerów” – czytamy w liście.
Treść listu

Organizacje pozarządowe apelują do Papieża Franciszka

2016/07/13

Z inicjatywy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 40 polskich organizacji pozarządowych zwróciło się do Papieża, prosząc o poruszenie kwestii mowy nienawiści podczas spotkań z młodzieżą. W apelu podkreślono, że odpowiedzialność za słowo jest jednym z kluczowych wyzwań dzisiejszego świata. Wolność słowa gwarantowana w art. 54 Konstytucji RP i w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wiąże się z odpowiedzialnością. Nienawistne treści nie podlegają jednak ochronie. Przeciwdziałanie mowie nienawiści wymaga podejmowania działań prawnych, litygacyjnych ale przede wszystkim edukacyjnych. Słowa Papieża adresowane do młodych mogą spełnić taką rolę. Wśród sygnatariuszy listu jest Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.
Treść listu

List OR ws. wykładu Stanisława Michalkiewicza

2016/07/11

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje 18 lipca wykład Stanisława Michalkiewicza pt. „Polska w Unii Europejskiej”. Protestujemy przeciwko zapraszaniu przez państwową instytucję człowieka, który zamiast budować mosty w coraz bardziej podzielonym społeczeństwie, z uporem maniaka pali je i niszczy. Jesteśmy przekonani, że są Państwo w stanie zaprosić kogoś, kto rzeczywiście może poprowadzić wykład pt. „Polska w Unii Europejskiej”. Dotychczasowa działalność Stanisława Michalkiewicza pozwala nam sądzić, że wykorzysta on spotkanie to do szerzenia nienawiści i obrażania wszystkich, którzy w jego odczuciu na szacunek nie zasługują – piszemy w liście skierowanym do dyrekcji Funduszu.
Treść listu

List w sprawie programu „Studio YaYo”

2016/06/29

„Misją Telewizji Polskiej powinno być, podobnie jak naszego Stowarzyszenia, budowanie otwartego, tolerancyjnego, różnorodnego społeczeństwa. Dlatego z wielkim niepokojem obserwowaliśmy program „Studio YaYo” z dn. 26 czerwca, w którym Ryszard Makowski wykonał utwór, bazujący na stereotypach i uprzedzeniach wobec Żydów. (…)  Anna Dymna, wybitna polska aktorka, powiedziała, że telewizja powinna podciągać kulturę narodu w górę, a ona spycha ją w jakieś okropne doły. Reagujemy właśnie dlatego, aby całkowicie nie znaleźć się we wspomnianym dole” – piszemy w liście skierowanym do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Etyki Mediów oraz Rady Programowej TVP S. A. List został przesłany również do Zarządu Telewizji Polskiej oraz do sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Treść listu

List ws. 4 czerwca w gimnazjum w Czernicy

2016/06/01

Dzisiaj, tj. 1 czerwca, Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita wystosował list do dyrekcji gimnazjum w Czernicy, w związku z planowanym na dzień 4 czerwca wykładem Bartłomieja Ilcewicza. „Z głębokim niepokojem odnosimy się do informacji prasowych, z których wynika, że 4 czerwca prelekcję w placówce, którą Pani zarządza, ma wygłosić Bartłomiej Ilcewicz –  działacz zachodniopomorskiego Ruchu Narodowego, jawnie wzywający do nienawiści wobec uchodźców. Niepokoi nas fakt, że w tak ważnym dla polskiej demokracji dniu, jakim jest 4 czerwca, wykład będzie dotyczyć „Żołnierzy Wyklętych” – piszemy w liście.

„4 czerwca jest dniem radości z ponownie odzyskanej wolności. Dniem, który nie powinien być zatruwany nienawiścią do kogokolwiek, a takie ryzyko niesie ze sobą osoba prelegenta. Protestujemy przeciwko zapraszaniu do szkoły, która ma uczyć mądrego, szanującego innych, patriotyzmu, przedstawicieli ruchów radykalnych. O wiele właściwszym wydaje nam się zaproszenie w tym dniu, rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, osoby, która mogłaby podzielić się z młodzieżą radością tamtych chwil”.
Treść listu

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na Apel ws. dewastacji Pomnika Pamięci Zagłady Romów

2016/05/30

Dzisiaj, 30 maja 2016 roku, otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP na Apel w związku z dewastacją Pomnika Pamięci Zagłady Romów w Borzęcinie Dolnym, który wystosowaliśmy 28 kwietnia br. Przedstawiciel urzędu informuje w nim o podjętych przez minister Sadurską i ministra Kolarskiego działaniach. Podobnie jak Kancelaria Prezydenta oczekujemy na ich wyniki.
Treść listu

List w sprawie ataku na Amnesty International

2016/05/21

„M.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Batorego, Otwarta Rzeczpospolita, Sieć Obywatelska Watchdog, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Spraw Publicznych oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej pragną zwrócić uwagę Pana Prezesa na wydanie Wiadomości TVP (z godz. 19.30) z dnia 12 maja 2016 r. Część wydania wiadomości została poświęcona inwigilacji dziennikarzy oraz wystąpieniu sejmowemu ministra Mariusza Kamińskiego z dnia poprzedniego. W materiale pojawia się wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, następnie wypowiedź prawnika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W kolejnej sekwencji pokazany jest materiał z demonstracji Amnesty International sprzed siedziby Prezydenta RP z lutego 2016 r. Protest dotyczył ustawy o policji zwiększającej zakres niekontrolowanej inwigilacji obywateli. Podczas protestu część zgromadzonych zaczęła wznosić okrzyki „Duda na Wawel”, co natychmiast zostało ucięte przez obecną na manifestacji dyrektorkę Amnesty International” – czytamy w liście skierowanym do Jacka Kurskiego, prezesa TVP, przez ponad 20 organizacji pozarządowych.
Treść listu

List do Premier Szydło w sprawie zniesienia Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

2016/05/06

6 maja br. Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita wystosował list do Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, w którym wyraża nasze głębokie zaniepokojenie z powodu ogłoszonego w „Monitorze Polskim” (poz. 413) Zarządzenia nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dn. 27 kwietnia br. w sprawie zniesienia z dniem 1 czerwca Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. „Szczególnie szokuje i oburza nas fakt, że podjętej bez żadnych publicznych zapowiedzi ani wyjaśnień decyzji o likwidacji Rady nie towarzyszą żadne informacje na temat tego, czy i jak rząd  Rzeczypospolitej Polskiej chce przeciwdziałać fali rasistowskich incydentów i ksenofobicznych ataków, o której narastaniu informowała ostatnio Prokuratura. (…) Oczekujemy od Pani Premier oraz od pozostających pod jej zwierzchnictwem instytucji jak najszybszego przedstawienia konkretnych, podjętych i planowanych, działań w tym zakresie.” – napisano w liście.
Treść listu

Apel do Prezydenta w zw. z dewastacją Pomnika Pamięci Zagłady Romów w Borzęcimie Dolnym

2016/04/28

W dniu dzisiejszym, 28 kwietnia, w imieniu sygnatariuszy złożyliśmy w Biurze Podawczym Kancelarii Prezydenta RP Apel w związku z dewastacją Pomnika Pamięci Zagłady Romów w Borzęcinie Dolnym. Pod Apelem podpisało się blisko 100 przedstawicieli świata nauki i kultury, a także liczne organizacje pozarządowe. Wśród sygnatariuszy znaleźli się także członkowie Rady Programowej, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia.
Treść Apelu

List EGAM ws. nominacji Zlatko Hasanbegovicia

2016/04/22

Niedawno premier Chorwacji Tihomir Orešković mianował Zlatka Hasanbegovicia na stanowisko ministra kultury. Organizacja EGAM (European Grassroots Antiracist Movement – Europejska Sieć Ruchów Antyrasistowskich), dążąca do podtrzymywania i obrony wartości demokratycznych w Europie, zwalczająca przypadki społecznego wykluczenia i głosząca ideały równości, uznała za konieczne zajęcie stanowiska wobec tej nominacji. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita jest, obok Fundacji dla Wolności, Fundacji Dialog – Pheniben, Stowarzyszenia Kobiet Konsola, Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado, jednym z polskich sygnatariuszy listu.

List podpisują również wybitni europejscy historycy, naukowcy, działacze organizacji pozarządowych. Wśród polskich sygnatariuszy znajdują się członkowie Rady Programowej naszego Stowarzyszenia: dr Elżbieta Janicka, prof. Ireneusz Krzemiński oraz ambasador Henryk Lipszyc.
Treść listu

List otwarty prof. Jerzego Jedlickiego do Łukasza Kamińskiego

2016/04/14

Publikujemy list otwarty Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej prof. Jerzego Jedlickiego skierowany do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasza Kamińskiego. Jest to reakcja na przedstawioną przez Prezesa IPN zachętę dla włodarzy miast, aby usuwali pomniki przypominające o ich wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. W liście Profesor przypomina też o wielkim wyzwaniu jakim jest wzajemny szacunek między narodami.
Treść listu

Oświadczenie OR na temat postępowania prokuratorskiego w Krakowie

2016/03/06

Z niedowierzaniem podszytym oburzeniem i grozą, ale także gorzkim humorem przyjęliśmy wiadomość o prokuratorskim postępowaniu w sprawie satyrycznego widowiska „Neomonachomachia”, który odbyło się w październiku 2015 r. na Rynku Głównym w Krakowie. W związku z oskarżeniami o obrazę uczuć religijnych i patriotycznych wysuniętymi przez grupę osób, m.in. krakowskiego radnego Ryszarda Kapuścińskiego, przesłuchiwani byli ostatnio twórcy spektaklu – autor scenariusza, znakomity  poeta Bronisław Maj, oraz reżyser Jerzy Zoń, wybitny inscenizator widowisk plenerowych, współzałożyciel i dyrektor krakowskiego teatru KTO. Wśród zarzutów wysuniętych przez składających doniesienie, którzy powołują się na art. 257 kodeksu karnego (Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3), znalazły się oskarżenia o rzekomo obrażające patriotyzm i wiarę sparafrazowanie pieśni „My, Pierwsza Brygada” oraz hymnu „Boże, coś Polskę…”.

List do Premier Szydło ws. ataków na organizacje i działaczy społecznych

2016/03/04

Niedawno zbieraliśmy podpisy ws. ataków na organizacje pozarządowe. Niestety, sytuacja się pogarsza. W ciągu ostatnich kilku dni kolejny raz zaatakowana biuro Lambdy Warszawa, Kampanii Przeciw Homofobii. Inne organizacje też otrzymują pogróżki. Pełnomocnik Rządu niestety nie uważa, że sytuacja jest poważna.

Dlatego Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wraz z Fundacją Batorego oraz Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita postanowiło zainicjować list otwarty do Premier Beaty Szydło o potępienie tych zachowań i podjęcie natychmiastowych i stanowczych działań w tej kwestii.

Zbieramy podpisy organizacji pod tym listem. Prosimy przesyłać je na adres: [email protected]do poniedziałku (7 marca) do godziny 15.00
Treść listu

Odpowiedź min. Kaczmarczyka na list w sprawie ataków na działaczy i organizacje pozarządowe

2016/03/01

1 marca minister Wojciech Kaczmarczyk – Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania – odpowiedział na list polskich organizacji pozarządowych w sprawie ataków na Dariusza Paczkowskiego, Joannę Grabarczyk i Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Kaczmarczyk był jednym z adresatów apelu, podpisanego przez ponad 50 polskich organizacji, działających na rzecz równości, wolności, tolerancji i niedyskryminacji.

W naszym odczuciu odpowiedź ta stanowi wyraz niezrozumienia istoty i wagi problemu, o którym alarmowaliśmy. Uważamy, że nieodniesienie się jednoznacznie do treści listu, podkreślanie prymatu wolności słowa jest działaniem, które mija się z misją Pełnomocnika. Pozostajemy na stanowisku, że wolność słowa i gwarantowana przez Konstytucję swoboda wyrażania opinii nie usprawiedliwia słownych i fizycznych ataków na kogokolwiek.
Treść stanowiska Pełnomocnika 

Apel do RPO ws. Rady do spraw Równego Traktowania

2016/02/25

1443685860Koalicja Równych Szans, której członkiem jest Otwarta Rzeczpospolita, wystosowała apel do Rzecznika Praw Obywatelskich ws. powołania Rady do spraw Równego Traktowania. Apel podpisało ponad sześćdziesiąt organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

Oświadczenie AEDH i Otwartej Rzeczpospolitej

2016/02/18

AEDH i Otwarta Rzeczpospolita wystosowały wspólne oświadczenie prasowe w sprawie sytuacji w Polsce.
Treść oświadczenia

List otwarty ws. odebrania odznaczenia prof. Janowi T. Grossowi

2016/02/12

11 lutego osoby zaangażowane w dialog polsko-żydowski, działacze dawnej antykomunistycznej opozycji i przedstawiciele środowisk naukowych wystosowali list otwarty do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.  Autorzy zwracają się z apelem do Prezydenta o wycofanie się z postępowania w sprawie odebrania prof. Janowi Tomaszowi Grossowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. „Uważamy za dalece niestosowne traktowanie tego rodzaju szykaną człowieka i Polaka, którego -łamiąc prawo – pozbawiono w roku 1969 obywatelstwa, następnie w wolnej Polsce uhonorowano odznaczeniem przeznaczonym dla ludzi, którzy swoją działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami i narodami. Naprawiając krzywdę z roku 1969, potwierdzono w 2009r obywatelstwo Jana Tomasza Grossa, nie po to, by teraz karać go i upokarzać bez jasno sformułowanego powodu. Tak się po prostu nie robi.” – czytamy w liście.

Apel podpisali m.in. prof. Jerzy Jedlicki – honorowy przewodniczący Rady Programowej naszego Stowarzyszenia oraz Paula Sawicka – wiceprezeska Zarządu.
Treść listu

Apel organizacji pozarządowych

2016/02/11

Otwarta Rzeczpospolita wraz z 54 polskimi organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz wolnego od wszelkich przejawów dyskryminacji społeczeństwa, wystosowała apel w sprawie ostatnich wydarzeń, które dotknęły naszych Przyjaciół – Dariusza Paczkowskiego, Joannę Grabarczyk oraz Stowarzyszenie Lambda. Nie godzimy się na publiczne ataki, groźby i nienawistne, często seksistowskie komentarze. Deklarujemy nasze dalsze działania na rzecz wolnej, równej i bezpiecznej Polski dla wszystkich.

Zwróciliśmy się do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendanta Głównego Policji oraz Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania z prośbą o objęcie tych spraw ich szczególnym zainteresowaniem.
Treść apelu

List w obronie demokracji

2016/01/13

11 stycznia 2016r. Zarząd i Rada Programowa Otwartej Rzeczpospolitej wysłały list otwarty do do p. Premier, p. Prezydenta oraz Marszałków Sejmu i Senatu.
Członkowie Zarządu i Rady Programowej, w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita deklarują, że przyłączają się do ruchu obywatelskiego na rzecz obrony demokracji w naszym kraju.
Treść listu

List do Marszałka Sejmu RP

2016/01/08

8 stycznia br. Koalicja Równych Szans wystosowała stanowisko w sprawie niepokojacej debaty parlamentarnej nad propozycją budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich na rok 2016. Koalicja wyraziła swoje zaniepokojenie nasilającymi się atakami na niezależność (w tym finansową) Rzecznika Praw Obywatelskich.
Stanowisko Koalicji

List otwarty Zarządu OR do Jarosława Kaczyńskiego

2015/12/18

19 grudnia 2015 roku, Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita wystosował list otwarty skierowany do Jarosława Kaczyńskiego – prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zwracamy w nim uwagę na pojawiające się na ostatniej manifestacji, prowadzonej przez szefa partii rządzącej, hasła antysemickie. Protestujemy też przeciwko wypowiedziom po raz kolejny dzielącym Polaków. Oczekujemy od Jarosława Kaczyńskiego, że przeprosi obywateli Rzeczpospolitej za słowa, które padły z jego ust. Organizacje, instytucje oraz osoby prywatne, chcące wyrazić poparcie dla tego apelu, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]

Pełna treść listu: LIST OTWARTY Zarządu OR do JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

Oświadczenie Polskiego PEN Clubu

2015/12/17

17 grudnia 2015 roku Zarząd Polskiego PEN Clubu wydał oświadczenie ws. słów senatora Waldemara Bonkowskiego, który wezwał władze Nowej Rudy do pozbawienia Olgi Tokarczuk tytułu Honorowego Obywatela tego miasta. W ocenie PEN Clubu jest to próba nadania urzędowej sankcji publicznej nagonce połączonej z kryminalnymi groźbami wobec pisarki. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przyłącza się do tego głosu.

Treść oświadczenia

Oświadczenie

2015/12/06

W obecnej sytuacji, gdy zagrożony jest ład demokratyczny w naszym państwie, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita apeluje do najwyższych organów władzy – Prezydenta, Sejmu i Senatu – o przestrzeganie prawa, którego podstawą jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dlatego też oczekujemy, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który jest najwyższą i ostateczną instancją wyrokującą o zgodności z Konstytucją formułowanych w RP norm prawnych, w tym także ustaw sejmowych, będą bezwzględnie i w całości respektowane. Jest to warunek niezbędny, aby Rzeczpospolita pozostała demokratycznym państwem prawa, a tylko w takim państwie możliwa jest realizacja przyświecających naszemu Stowarzyszeniu ideałów otwartości, tolerancji i poszanowania ludzkiej godności.
Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Oświadczenie Polskiego PEN Clubu w sprawie wrocławskiej

2015/11/23

Po otrzymaniu pierwszych informacji o odrażającym spektaklu spalenia kukły Żyda podczas zorganizowanego przez faszyzujących nacjonalistów zgromadzenia na wrocławskim rynku zamieściliśmy komentarz, w którym m.in. wskazywaliśmy na bierność sił porządkowych w obliczu jawnego naruszania prawa i nawiązywania do praktyk totalitarnego hitlerowskiego antysemityzmu. Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita popiera stanowisko tych wszystkich, którzy – jak prezydent Wrocławia – żądają, by odpowiedzialni za ten czym zostali ukarani i apelują o zdecydowane przeciwdziałanie takim rasistowskim manifestacjom, m.in.  przez delegalizację patronujących im organizacji. Stanowisko Polskiego PEN Clubu, wyrażone w przedstawionym niżej oświadczeniu, wyraża także nasze przekonania.

Oświadczenie PEN Clubu

List do Podlaskiego Kuratora Oświaty

2015/11/12

10 listopada 2015r. redaktor Joanna Klimowicz z „Gazety Wyborczej” w artykule „Topienie uchodźców na lekcji fizyki. Skandal w Białymstoku” opisała zdarzenie do jakiego doszło w Zespole Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. Nauczyciel fizyki z tamtejszego gimnazjum treścią zadania uczynił pytanie: „Oblicz ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy aby dopłynąć do celu”. W tej sprawie wystosowaliśmy dziś list do Podlaskiego Kuratora Oświaty.

List otwarty redakcji dwutygodnika “Kos”

2015/10/15

Przez 25 lat, w przekonaniu, że żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju, nie odczuwaliśmy potrzeby wywierania wpływu na sytuację polityczną” – piszą autorzy listu. Publikujemy list otwarty redakcji dwutygodnika „Kos” wydawanego w podziemiu w latach 1982 – 1989. Treść listu.

Apel Towarzystwa Dziennikarskiego

2015/10/15

W dniu Solidarności z Uchodźcami Towarzystwo Dziennikarskie przyłącza się do wszystkich organizacji i osób, które wspierają akcję pomocy uchodźcom z Bliskiego Wschodu i opowiadają się za przyjęciem w Europie ofiar wojny w Syrii.

15 października 2015 – Dzień Solidarności z Uchodźcami

2015/10/15

dzien_soli_lekki„Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą. Porozmawiać o lękach, które można przezwyciężyć i nazwać zło, któremu trzeba się sprzeciwić. Dziś jest właśnie ta chwila. Dzień 15 października 2015 w instytucjach publicznych, w placówkach kultury, w organizacjach pozarządowych i w mediach ogłaszamy Dniem Solidarności z Uchodźcami. W tym dniu chcemy powiedzieć wszystkim, którzy uciekają ze swojej ojczyzny przed wojną, chaosem, głodem, pożogą i nędzą: „Jesteście u nas mile widziani!” Bo Polska znana jest z gościnności i solidarności. Bo los uchodźcy i emigranta wpisany jest w naszą kulturę i historię. Bo potrafiliśmy i potrafimy okazać innym pomoc i współczucie” – głosi apel podpisany przez 80 polskich organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.
Treść listu.
Pokażmy, że ludzi dobrej woli jest w Polsce bez liku!
Więcej informacji o Dniu Solidarności z Uchodźcami na stronie: www.uchodzcymilewidzani.com.

Dignity for Lety !

2015/10/06

Otwarta Rzeczpospolita podpisała apel „Dignity for Lety !” skierowany przez EGAM do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Komisji Europejskiej, Przewodniczącego Rady Europy i Premiera Republiki Czeskiej domagający się usunięcia przemysłowej hodowli świń założonej na terenie dawnego obozu koncentracyjnego w Lety na terenie Republiki Czeskiej. Treść apelu.

Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do Premier ws. mowy nienawiści

2015/10/01

Organizacje zrzeszone w Koalicji na Rzecz Równych Szans, w tym Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, wystąpiły do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz z apelem o wzmożenie działań podległych jej służb w zwalczaniu mowy nienawiści wobec imigrantów.

Koalicja zaapelowała nie tylko o zintensyfikowanie działań informacyjnych, które dostarczyłyby społeczeństwu rzetelnych informacji o uchodźcach, ale także o uczulenie podległych stosownych służb, głównie Policji podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w celu natychmiastowej reakcji na nawoływanie do nienawiści wobec ludzi, którzy w niedługim czasie przyjadą do naszego kraju szukać schronienia. Zaapelowano także, o jeszcze bardziej zdecydowane działania Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy dysponują odpowiednimi narzędziami, za pomocą których mogą wpływać na kształtowanie postaw nauczycieli i nauczycielek, a także uczniów i uczennic oraz studentek i studentów.

Treść apelu.

Jak pomagać uchodźcom? Manifestacje, wolontariat, petycje

2015/09/14

11924765_1706593566242319_3562529409922442434_nWarto pamiętać, że za bezosobowym „kryzysem” kryją się losy milionów ludzi, którzy niejednokrotnie utracili cały majątek, a ich życie zostało brutalnie przerwane przez wojnę. Naprzeciw tragedii wychodzą liczne organizacje niosące pomoc (Fundacja Ocalenie, Fundacja Refugee.pl, Fundacja Estera, Fundacja dla Somalii), a ta jest w obecnym czasie potrzebna jeszcze bardziej niż wcześniej. Pomoc może wiązać się z wolontariatem czy wsparciem finansowym, ale już samo nagłaśnianie problemów czy popieranie inicjatyw jest formą pomocy. Członkowie Otwartej brali udział w manifestacji solidarności z uchodźcami, która odbyła się w Warszawie i w wielu innych miastach Polski 14 września. Jeśli chcemy wesprzeć ideę pomocy osobom z ogarniętych wojną rejonów, możemy podpisać jedną z petycji, skierowanych do najważniejszych osób w kraju.

Otwarta Rzeczpospolita i jej członkowie podpisali:
LIST OTWARTY W SPRAWIE UCHODŹCÓW oraz TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami. Obie petycje można podpisać zarówno jako organizacja jak  i indywidualnie.

Rada Konsultacyjna pisze do Prezesa Bońka

2015/09/12

logo-MAiC-770x433Miesiąc temu wystosowaliśmy List Otwarty do Prezesa PZPN Pana Zbigniewa Bońka, w związku z jego wypowiedziami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia Nigdy Więcej. List został też wydrukowany 11.08.2015 w Gazecie Wyborczej wysłany z podpisami 46 organizacji pozarządowych do Pana Zbigniewa Bońka. W dniu 11 sierpnia lista organizacji zwiększyła się o kolejne 6 organizacji a w dniu 19 sierpnia o 7 organizacji.

10 września głos w tej sprawie zabrała Rada Konsultacyjna działająca przy Radzie do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Był to efekt zainicjowanego przez nas listu.

Apel w sprawie odrzucenia projektu całkowicie zakazującego aborcji

2015/09/09

Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” podpisało list otwarty do Premier RP Ewy Kopacz, Marszałkini Sejmu RP Małgorzaty Kidawy – Błońskiej oraz Posłanek i Posłów na Sejm RP w sprawie odrzucenia projektu całkowicie zakazującego aborcji.