Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej « Otwarta Rzeczpospolita

Znamy laureatkę Nagrody im. Ireny Sendlerowej

2016/11/01

scale-750x750Niedawno wręczono, dziesiątą już, Nagrodę im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Laureatką została Zofia Cofałka, nauczycielka z Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie, od lat zaangażowana w edukację globalną i działania na rzecz praw człowieka na świecie.

Członkowie kapituły podkreślili, że tym większa jest rola mądrych i wrażliwych pedagogów, którzy są gotowi zmierzyć się z tymi nowymi wyzwaniami. Lauretka nagrody, Zofia Cofałka, wyzwań się nie boi. Nauczycielka pracująca w Gimnazjum nr 2 w Chorzowie oraz  Niepublicznym Liceum dla Dorosłych w Katowicach od 17 lat działa na rzecz praw człowieka, podejmując trudne tematy w inspirujący i angażujący młodzież sposób. Wśrod problemów, które podejmuje z uczniami i uczennicami, są i sprawy mniejszości romskiej, i zagadnienie sprawiedliwego handlu, i sytuacja uchodźców, i historia Holokaustu. Współpracuje z Amnesty International, Polską Akcją Humanitarną i wieloma innymi organizacjami i instytucjami, jest nie tylko nauczycielką, ale też wolontariuszką na wielu polach, bo jak mówi, „nie można uczyć i żyć według innych reguł niż te, o których się uczy. Tylko wiarygodny nauczyciel będzie prawdziwy, a tylko prawdziwy nauczyciel będzie wzorem do naśladowania”.

Kapituła wyróżniła również 10 nauczycieli: Beatę Bierówkę, Przemysława Fabjańskiego, Hannę Jastrzębską-Gzellę, Monikę Niedźwiecką, Łukasza Połomskiego, Joannę Roszak, Mariusza Sokołowskiego, Annę Sosnę, Bożennę Sucharską i Małgorzatę Wójcik-Dudek.

Oświadczenie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

2019/01/14

Choć cisza jest teraz potrzebna nam wszystkim, w naszych sercach i umysłach pobrzmiewają jak echo słowa Edmunda Burke: „Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”.

Tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – człowieka otwartego, zaangażowanego w pomoc grupom i osobom dotkniętym dyskryminacją, walczącego z nienawiścią jest wydarzeniem bez precedensu. Zginął, godzony nożem przez człowieka chorego z nienawiści. Zginął w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – symbolu społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania Polek i Polaków.

Żadne zło nie bierze się znikąd – zapominamy, że od słów do czynów wiedzie droga niezwykle krótka. Festiwale nienawiści w publicznej telewizji, szczucie jednej grupy na drugą, odmawianie człowieczeństwa uchodźcom. To wszystko nakręca spiralę nienawiści. Nienawiści, która zabija. Nienawiści, z którą nie wszyscy atakowani potrafią sobie poradzić.

Jerzy Owsiak – twórca Wielkiej Orkiestry – rezygnując z funkcji prezesa Fundacji mówi wprost, że nie radzi sobie z atakami na niego i Orkiestrę. I nie jest to jego porażka. To porażka nas wszystkich. Nas, którzy zapominamy o tym, jak wielką moc mają słowa. Nas, którzy nie reagujemy. Nas, którzy nic nie robimy, pozwalając aby zło rosło.

To czas, w którym powinniśmy stanąć razem, dając sobie nawzajem poczucie wspólnoty i wsparcia.

W imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Damian Wutke

Sekretarz Zarządu

Paula Sawicka w „Faktach po Faktach”

2019/01/05

4 stycznia 2019 roku w programie „Fakty po Faktach” gościła m .in. Przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka. W trzeciej części programu razem z prof. Moniką Płatek komentowały nominację Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji, początek procesu ws. delegalizacji Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, a także zablokowanie przez PiS uchwały na temat ustanowienia Roku Marka Edelmana.

Program „Fakty po Faktach”

Konkurs „POZNAJMY SIĘ”

2019/01/03

Koalicja Organizacji Pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW ogłasza Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ, skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców, imigrantów lub przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara , Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Wolters Kluwer Polska.

Zachęcamy do upowszechniania informacji na temat Konkursu wśród nauczycieli oraz uczniów.

Więcej informacji na stronie Konkursu.

 

100 lat temu urodził się Marek Edelman

2019/01/01

100 lat temu, 1 stycznia 1919 roku, w białoruskim Homlu, urodził się Marek Edelman.

Jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie, wybitny kardiolog, działacz społeczny, opozycjonista, kawaler Orderu Orła Białego. Wielki Człowiek.

„Najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze.”

Symcha Rotem nie żyje

2018/12/22

22 grudnia 2018 roku, w Jerozolimie

zmarł Symcha Rotem – Kazik.

Bohater Warszawy dwóch powstań. Kanałami wyprowadził bojowników z warszawskiego getta, m.in. Marka Edelmana. Walczył w powstaniu warszawskim.

Wielka postać dla wspólnej historii Polaków i Żydów.

Najlepsze życzenia!

2018/12/20

Oświadczenie Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

2018/12/19

W dniu 19 grudnia 2018 r. Rada Naukowa IFiS PAN większością głosów przyjęła oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Od dłuższego czasu z niepokojem obserwujemy niektóre działania i wypowiedzi wicepremiera oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego.
Odnosimy wrażenie, że minister stara się podporządkować sferę kultury jednolitej opcji ideowej i narusza przyjęte zasady funkcjonowania instytucji publicznych. Arbitralne decyzje, dotyczące zmian kadrowych w takich instytucjach, lekceważenie głosu ich pracowników i przedstawicieli, wszystko to musi niepokoić.
Niepokoi i razi też ton wielu wypowiedzi. Za szczególnie żenujące uznajemy niedawne porównanie języka używanego w odniesieniu do partii rządzącej, którą reprezentuje m.in. Piotr Gliński, do języka, którym propaganda III Rzeszy posługiwała się wobec Żydów. Takie działania i wypowiedzi uważamy za nielicujące z godnością urzędnika państwowego.
Czujemy się zobligowani do zabrania głosu, ponieważ Piotr Gliński jest pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, wieloletnim członkiem Rady Naukowej i kierownikiem Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego. Nie chcielibyśmy, aby wypowiedzi i praktyki ministra Glińskiego były uznawane przez opinię publiczną za reprezentatywne dla środowiska IFiS PAN.

Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Prof. Janowski o książce „Jerzy Jedlicki. Historyk nietypowy”

2018/12/18

Jeśli nauka historyczna ma trwać, muszą w niej być ludzie tacy jak Jerzy Jedlicki, którzy kwestionują fundamenty i odczuwają ciągle „niepewność drogi”; wahają się i wracają do spraw, nad którymi większość badaczy się nie zastanawia.

Zawsze chciałem być dyletantem. Takim, który rzuca od niechcenia swoją opinię na dowolny temat, zadziwiając towarzystwo szerokim oczytaniem, błyskotliwością formy, głębią myśli. Który pisze dzieła syntetyczne i oryginalne, a zarazem lekkie i dowcipne, i do tego jeszcze zmieniające nasz sposób myślenia o świecie. Oczywiście wiedziałem doskonale, że nic z tego. Za mało wiem, za mało rozumiem. Potem zacząłem się zastanawiać, czy taki ideał dyletantyzmu (w dobrym sensie tego słowa) jest w ogóle możliwy do zrealizowania. Przypomniałem sobie te dawne rozmyślania i marzenia, kiedy wziąłem do ręki ogromnie ciekawą książkę Marcina Kuli zatytułowaną „Jerzy Jedlicki historyk nietypowy”. Profesor Marcin Kula od czasu do czasu wydobywa z szuflad wspaniałe materiały związane z postacią jego ojca Witolda Kuli, jednego z najwybitniejszych polskich historyków gospodarczych. Tym razem Witold Kula jest nieco w tle, jako adresat listów, które napisał jego uczeń i przyjaciel Jerzy Jedlicki. Otóż w lipcu 1964 r. 34-letni Jedlicki pisał do przebywającego na stypendium w Paryżu starszego o czternaście lat Kuli:

96. rocznica zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza

2018/12/16

16 grudnia 1922 roku został zastrzelony nowo wybrany pierwszy prezydent Polski Gabriel Narutowicz. Napastnikiem był powiązany z endecją malarz Eligiusz Niewiadomski. Śmierć pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej wywołała wzburzenie, a „Kurier Polski” pisał, iż „płomień do pochodni [Niewiadomskiego] wyszedł z tej atmosfery nienawiści i gwałtu, którą wytworzyły złe duchy Polski w dniach ostatnich”. Albowiem zaprzysiężenie Narutowicza poprzedziła kampania nienawiści, której oś stanowił zarzut, że jest on „prezydentem mniejszości” wybranym z poparciem PSL „Piast” i mniejszości narodowych.

Hołd pierwszemu prezydentowi Rzeczypospolitej złożył Julian Tuwim w wierszu Pogrzeb prezydenta Narutowicza.

Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni.
Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie,
Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni,
Chodźcie, głupcy, do okien – i patrzcie! i patrzcie!

Z Belwederu na Zamek, tętnicą Warszawy,
Alejami, Nowym Światem, Krakowskiem Przedmieściem,
Idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy:
Drugi raz Pan Prezydent jest dzisiaj na mieście.

Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem,
Jedzie Prezydent Martwy a wielki stokrotnie.
Nie odwracając oczu! Stać i patrzeć, zbiry!
Tak! Za karki was trzeba trzymać przy tym oknie!

Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta,
Jak Jego pierś kulami, niech widzi stolica
Twarze wasze, zbrodniarze – i niech was przywita
Strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica.

 

Decyzja prokuratury ws. spotu PiS o uchodźcach

2018/12/11

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. spotu wyborczego PiS o uchodźcach. Postanowienie nie jest prawomocne. Zażalenie na decyzję złożył już Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Otwarta Rzeczpospolita również otrzymała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia ws. skandalicznego spotu PiS. Złożyliśmy zażalenie na decyzję Prokuratury i z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie.

Prokuratura doszła do wniosku, że „analiza treści zaprezentowanych w materiale filmowym prowadzi do stwierdzenia, iż nie doszło do realizacji znamion czynu zabronionego będącego przedmiotem zawiadomień”.

„Kwestionowany spot wyrażał pogląd na kwestie napływu imigrantów do Polski. Nie stanowi próby przekonania kogokolwiek do określonego uczucia, w tym nienawiści. Nie jest bowiem przekonywaniem do nienawiści wyrażanie treści świadczących o tym, że autor posiada pogląd na dany temat lub też żywi określone emocje wobec określonej grupy osób. Treść i forma analizowanego przekazu nie podżega, nie wzywa, nie apeluje o żadne akty niechęci czy wrogości” – czytamy w informacji przekazanej PAP przez rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasza Łapczyńskiego.

„Wolność wyrażania własnych opinii rozumiana jest nie tylko jako wolność wyrażania osobistych ocen co do faktów, lecz również jako wolność prezentowania opinii, przypuszczeń, prognoz, ferowania sądów w sprawach kontrowersyjnych, informowania o zjawiskach rzeczywiście występujących, jak i domniemywanych. Przyjęcie odmiennego poglądu wykluczyłoby wolność debaty i prezentowania poglądów na tematy wrażliwe społecznie, istotne z punktu widzenia obecnej jak i przyszłej sytuacji społeczno-ekonomicznej” – dodaje Łapczyński.

Więcej w serwisie wirtualnapolska.pl

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

2018/12/10

Ludmiła Aleksiejewa nie żyje

2018/12/09

8 grudnia 2018 roku odeszła Ludmiła Aleksiejewa – ikona walki o prawa człowieka w Rosji. Wzór dla wszystkich, którzy upominają się o szacunek dla prawa, wolność jednostki.

Należała do grona autorów listu radzieckich intelektualistów do Polaków, w którym przepraszali naród polski za zbrodnię katyńską. Otwarcie krytykowała rządy Władimira Putina i sprzeciwiała się wywołanymi przez rosyjskie władze konfliktom zbrojnym w Gruzji i na Ukrainie.

Oświadczenie Zarządu i Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

2018/11/28

Sprzeciwiamy się i protestujemy przeciwko publikowaniu, w szczególności na łamach tygodnika „Do Rzeczy”, antysemickich, kłamliwych, utrwalających stereotypy i szerzących nienawiść rysunków Cezarego Krysztopy.

Są one elementem publicznego oczerniania Żydów, podsycają antysemicki mit o żydowskim spisku, trywializują zbrodnię Holokaustu. Cezary Krysztopa swoimi rysunkami rozpowszechnia treści  zabronione przez polskie prawo (art. 256 kk) dodatkowo wzmacniając je umieszczanymi na nich słownymi komentarzami. §3 art.256 wyłącza spod ścigania działalność artystyczną. Jednak podobnie jak za taką nie uznaje się rysunków stürmerowskich, wątpliwe jest uznanie za „działalność artystyczną” rysunków Krysztopy. Załączamy opinie ekspertów.

Nie możemy pozostać obojętni na fakt, że w przestrzeni publicznej pojawiają się treści antysemickie. Pamiętajmy, że słowo i obraz mają ogromną moc, często pociągającą za sobą nienawistne czyny. Dlatego o możliwości popełnienia przestępstwa przez Cezarego Krysztopę powiadomiliśmy organy ścigania.

Oczekując na dalszy rozwój sprawy zwracamy się do wszystkich uczestników życia publicznego w Polsce – reagujmy, gdy widzimy wokół siebie nienawiść wobec kogokolwiek. Tylko tak możemy zatrzymać zło, by dalej nie rosło.

Marek Gumkowski – Prezes Zarządu
Paula Sawicka – Przewodnicząca Rady Programowej

Treść oświadczenia
Opinia A. Skalskiej
Opinia A. Osęki

Bard ONR-u stanie przed sądem za mowę nienawiści

2018/11/26

Przed Sądem Rejonowym w Częstochowie stanie  Konrad R., znany jako raper Stopa. Prokuratura oskarżyła go o publiczne nawoływanie do nienawiści rasowej – na Facebooku umieścił antysemicki utwór krytykujący rzekome roszczenia żydowskich środowisk wobec Polski. Początek procesu w Sądzie Rejonowym w Częstochowie zaplanowano na 29 listopada.

Wniosek o ściganie rapera Stopy – jednego z „bardów” ONR-u – przesłało do częstochowskiej prokuratury w marcu tego roku Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”. Stało się to tuż po tym, jak częstochowianin na YouTube opublikował antysemicki utwór „Gdybym był bogaty”. – Wyraża kłamliwe, odmawiające człowieczeństwa, demonizujące, oparte na stereotypach opinie o Żydach lub ich zbiorowej władzy, zwłaszcza w postaci mitu o międzynarodowym spisku żydowskim, kontroli przez Żydów mediów, gospodarki, rządu, instytucji społecznych. Oskarża Żydów o bycie odpowiedzialnymi za realne lub wyimaginowane wykroczenia, popełnione przez osobę lub grupę Żydów, a nawet przez nie Żydów – wylicza „Otwarta Rzeczpospolita”.

Analizę utworu rapera Stopy powierzono biegłemu z zakresu lingwistyki kryminalistycznej. Uznał on, że opublikowany w internecie utwór Stopy nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych poprzez „pomawianie Żydów o spiski polityczne i finansowe oraz negowanie i pomniejszanie historii Holokaustu”.

Konrad R. usłyszał zarzut na podstawie art. 256 Kodeksu karnego: „§ 1: Kto nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2: Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1” .

Więcej w Wyborczej

RPO pyta Polskie Radio o audycję, w której nazwano Bartoszewskiego „bydlakiem”

2018/11/23

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do p.o. prezesa Polskiego Radia Andrzeja Rogoyskiego o wyjaśnienia w sprawie audycji, w której nazwano nieżyjącego prof. Władysława Bartoszewskiego „bydlakiem”. Chodzi o audycję „Trójka na poważnie” wyemitowaną 7 listopada w Programie III Polskiego Radia. Gość programu Paweł Piekarczyk użył obraźliwych słów wobec Władysława Bartoszewskiego. Prowadzący audycję Wojciech Reszczyński nie zareagował.

Bodnar w piśmie do Rogoyskiego podkreśla, że sytuacja spotkała się z negatywnymi opiniami słuchaczy i budzi wątpliwości z punktu widzenia etyki dziennikarskiej. Rzecznik poprosił o wskazanie, jakie działania podjęto w celu zapobiegania podobnym wypowiedziom w przyszłości. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji otrzymała kilka skarg na Program III Polskiego Radia, a dyrekcja anteny zawiesiła Reszczyńskiego.

Źródło: press.pl

Oburzenie po słowach premiera Glińskiego

2018/11/22

To nie była przypadkowa, korytarzowa wypowiedź. To był prasowy wywiad dla tygodnika „Wprost”. Wicepremier Piotr Gliński mówił, że PiS jest traktowany przez opozycję tak, „jak Żydzi przez Goebbelsa”. Jego wypowiedź musiała wywołać oburzenie, krytykę i pytania o intencje. Środowiska żydowskie są niezwykle poruszone, bo w wywiadzie ministra kultury i wicepremiera polskiego rządu padły jednak konkretne słowa: „mamy być tak traktowani, jak Żydzi przez Goebbelsa”.

Kiedy osoba publiczna publicznie wyraża jakieś zdanie, to to, co ona miała na myśli, jest nieistotne. Ważne jest to, jak to jest odebrane. I to jest zdecydowanie antysemicka wypowiedź – uważa przyjaciółka Marka Edelmana, przewodnicząca naszej Rady Programowej Paula Sawicka. Na początku roku stosunki polsko-izraelskie bardzo się pogorszyły. Wszystko z powodu ustawy o IPN, którą za granicą interpretowano jako cenzurę na badania historyczne. Sytuacji nie poprawiały niefortunne wypowiedzi przedstawicieli władzy jak te Mateusza Morawieckiego o „żydowskich sprawcach”. W końcu PiS z ustawy się wycofał w ciągu jednego dnia. Teraz znów niefortunne wypowiedzi wicepremiera Glińskiego znalazły się natychmiast w mediach w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.

Więcej na tvn24.pl

Piotr Gliński: „PiS jest traktowany jak Żydzi przez Goebbelsa”

2018/11/21

W wywiadzie dla tygodnika „Wprost” wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński narzeka na opozycję, a szczególnie na język, którym się posługuje wobec PiS-u. – Mamy być traktowani jak Żydzi przez Goebbelsa – stwierdził. Po wypowiedzi premiera Glińskiego padło już wiele słów. Pragniemy przyłączyć się do wszelkich głosów oburzenia – publiczne trywializowanie zbrodni Holokaustu, wykorzystywanie podobnych porównań w debacie publicznej oznacza zupełnie niezrozumienie historii i brak jakiejkolwiek wrażliwości.Porównanie czyjejkolwiek sytuacji do sytuacji Żydów w okresie Holokaustu jest niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia. Słowa te nie przystają żadnemu uczestnikowi życia publicznego w Polsce (zwłaszcza w Polsce będącej świadkiem ludobójstwa Żydów), a tym bardziej profesorowi socjologii i wicepremierowi polskiego rządu.

Minister Gliński zwrócił również uwagę na degradację języka dyskusji publicznej w Polsce. I w tym miejscu należy się z nim zgodzić. Szkoda jednak, że sam się do tego przyczynia.

Konferencja: Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie

2018/11/21

10 grudnia 2018 roku, w Kolegium Artes Liberales UW (ul. Dobra 72, sala konferencyjna) odbędzie się konferencja Mowa nienawiści – opór i przeciwdziałanie. Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczego: Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce. Projekt odbywa się w okresie: czerwiec 2018 – styczeń 2019 w ramach programu „Participatory Action Research” finansowanego przez Fundację „Instytut Artes Liberales”.

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobi Otwarta Rzeczpospolita objęło wydarzenie swoim matronatem.

Program na stronie Kolegium Artes Liberales.

II Kongres Praw Obywatelskich

2018/11/21

Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. O tym rozmawiajmy!

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do Warszawy na II Kongres Praw Obywatelskich w dniach 14-15 grudnia 2018 r.  w Muzeum Polin w Warszawie.

II Kongres organizowany jest w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Więcej informacji na stronie Biura RPO.

XV Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego w Warszawie

2018/11/15

9 listopada 2018 roku odbyła się XV Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana.  Obrady pod hasłem Czy potrzeba nam „Wielkiej Polski”? odbywały się w Międzynarodowym Dniu Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem oraz w przededniu stulecia Niepodległości, która patronowała Debacie.

Spotkanie otworzyli przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka oraz zastępca Dyrektora Naczelnego, Dyrektor Artystyczny Janusz Majcherek, którzy też poprowadzili obrady. Natomiast w dyskusji udział wzięli Anna Trzeciakowska, Zofia Marcinek oraz Piotr Trudnowski. Na rozpoczęcie spotkania Krótką refleksję nad stuleciem niepodległości wygłosił Zbigniew Gluza.

„Taki bydlak…” – o wypowiedzi pana Pawła Piekarczyka na antenie Polskiego Radia

2018/11/14

W dniu 7 listopada 2018 r. Program Trzeci Polskiego Radio wyemitował prowadzoną przez Wojciecha Reszczyńskiego audycję z cyklu „Trójka na poważnie”, poświęconą prezentacji płyty z utworami Leszka Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka pt. „Nieugięci i niepokorni 1914-1921″ (program stanowił kontynuację rozmowy z autorami, której pierwszy odcinek wyemitowano 24 października 2018 r.). W rozmowie wzięli udział autorzy nagrań oraz prof. Wiesław Jan Wysocki. Audycji wysłuchać można w archiwach Polskiego Radio (kliknij tutaj).

Od minuty 10, sekundy 40 nagrania wysłuchać można następującej wymiany zdań:

Paweł Piekarczyk: „Jeżeli została stworzona ta pedagogika wstydu, a została stworzona, przecież taki bydlak powiedział o tym, że Polska to jest taka brzydka panna, która… która… jakby nie bardzo może sobie znaleźć męża…

Drugi głos: „No, jeszcze inny powiedział, że Polska to nienormalność, wiemy o kogo chodzi…”

Paweł Piekarczyk: „Tak… nie… ja mówię o Bartoszewskim akurat. To test drugi problem… to jest drugi problem taki, że skoro ta pedagogika wstydu powstała, to ja żądam antidotum. Tak jak na jad węża się używa odtrutki, tak na…”.

Publikujemy stanowisko Marcina Barcza – asystenta prof. Władysława Bartoszewskiego. Przyłączamy się do głosów oburzenia i stajemy w obronie dobrego imienia Profesora – człowieka pojednania, dyplomaty, intelektualisty, kawalera Orderu Orła Białego, członka Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

Tekst M. Barcza

Wykład prof. Płatek – „O przemocy seksualnej”

2018/11/14

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na wykład

dr. hab. Moniki Płatek, prof. UW

„O przemocy seksualnej“

Aula Starej Biblioteki UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

20 listopada 2018 roku, godz. 17:00

 

Jerzy Sosnowski o 11 listopada

2018/11/13

Na portalu czasopisma Więź Jerzy Sosnowski dokonuje oceny tegorocznego święta 11 listopada. Zachęcamy do refleksji nad tekstem, którego fragment poniżej.

„Władze nasze w dalszym ciągu uważają narodowców za pełnoprawnych uczestników życia polskiego, demokratów zaś za pariasów. Wspominałem, że przebieg Marszu z ronda Dmowskiego pod Stadion Narodowy wolno przyjąć z ulgą. Dodajmy, że z taką dokładnie, z jaką po przejściu tornada farmer stwierdza, że wprawdzie na domu nie ma już dachu, ale nikt nie zginął. Fakt, że po zdelegalizowaniu Marszu Niepodległości przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz, a przed cofnięciem tej decyzji przez sąd, przedstawiciele rządzącej partii usiedli do negocjacji z działaczami Młodzieży Wszechpolskiej i ONR, jak wspólnie zorganizować demonstrację, jest dla mnie jako dla obywatela Rzeczypospolitej upokarzający. W dodatku – na moście Poniatowskiego widać to było wyraźnie – wyznaczoną trasą przemaszerowały tak naprawdę dwa pochody: najpierw pochód rządowy, który (przy wyłożonym wcześniej zastrzeżeniu) można było od biedy uważać za „marsz wszystkich Polaków”, potem zaś, oddzielony od tamtego kordonem i znacznie większy marsz polskich nacjonalistów. W rezultacie ludzie, którzy z dobrą wolą posłuchali wezwania prezydenta, żeby spotkać się na wspólnej manifestacji, dołączali raczej do tego drugiego niż pierwszego. Może są entuzjastami ONR i Młodzieży Wszechpolskiej, a może nie. Najwidoczniej nie mają antynacjonalistycznej alergii, co dla demokratów nie jest dobrą wiadomością. Sądzę, że dla obecnego rządu też nie; nacjonaliści rosną w siłę: dotąd można było wierzyć, że są zaledwie tolerowani (choć to i tak za dużo), w tym roku potraktowano ich jak partnerów. Co będzie w przyszłym?”.

Całość tekstu na portalu Więzi

W warszawskim autobusie nr 162 zaatakowano obywatelki Ukrainy

2018/10/29

Publikujemy relację Magdaleny Wójcik, która ponad tydzień temu, w warszawskim autobusie nr 162, była świadkinią ataku na obywatelki Ukrainy.

„W niedzielę 21 października, około godziny 16:20 wsiadłam na przystanku Sierakowskiego do autobusu linii 162, jadącego w stronę Siekierek. Od razu się zorientowałam – mecz. Cały tył autobusu zajmowali kibice Legii Warszawa, którzy śpiewali wulgarne piosenki meczowe. Ponieważ mieszkam niedaleko stadionu Legii, taka sytuacja nie jest dla mnie niczym zaskakującym. Wsiadłam więc do przedniej części autobusu, ale oczywiście i tam było słychać ryki. Na kolejnych przystankach dosiadali pasażerowie, w większości bez koszulek legijnych. Wszyscy wsiadali do przedniej części autobusu i wymieniali porozumiewawcze spojrzenia.

Na moście Świętokrzyskim zorientowałam się, że kibice wrzeszczą na kobietę z Ukrainy. Na początku jej nie widziałam, słyszałam tylko, że wrzeszczą na nią, żeby ”wyp****ła z Polski i autobusu”. Kierowca nawet przystanął zaraz za mostem i nie chciał jechać dalej, ale inni pasażerowie krzyknęli mu, żeby jechał, zaś kibicom, żeby dali kobiecie spokój. Nie, żeby stanęli w jej obronie – po prostu nie chcieli tracić czasu, stojąc na przystanku”.

Tekst M. Wójcik

List ws. koncertu „Ku Niepodległej”

2018/10/25

Koncert Ku Niepodległej nie odbył się, ponieważ większość organizatorów została zatrzymana przez Policję (więcej informacji w oko.press).

10 listopada 2018 roku, dzień przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, odbędzie się koncert „Ku Niepodległej”, organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”, odwołujące się do filozofii przedwojennej, nacjonalistycznej i neopogańskiej, grupy Zadruga. Wydarzenie to jest wydarzeniem prywatnym, z regulaminem zabraniającym m. in. fotografowania i filmowania przebiegu koncertu, a do wstępu na koncert upoważnia zakup cegiełki – darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia „Niklot”. Nie jest w związku z tym znane miejsce koncertu, poza tym, że odbędzie się on w Warszawie. Nie ulega wątpliwości, że jest to sposób na ominięcie przepisów polskiego prawa, które zabraniają nawoływania do nienawiści na tle rasowym, etnicznym, narodowościowym, wyznaniowym czy na tle bezwyznaniowości.

Zdajemy sobie sprawę, że tegoroczna edycja koncertu pozostawia niewielkie pole działania organów ścigania oraz przedstawicieli Urzędu Miasta. Uważamy jednak, że obowiązkiem ludzi przyzwoitych jest alarmować o podobnych zjawiskach i zwracać uwagę na trudności z egzekwowaniem polskiego prawa. Milczenie w tej sytuacji byłoby jednoznaczne z przyzwoleniem, nawet jeśli tylko symbolicznym.

Zwracamy się zatem do Państwa – przedstawicieli Policji, władz publicznych i oświatowych – z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych, dopuszczalnych prawem interwencji, które pozwoliłyby nie dopuścić do organizacji koncertu „Ku Niepodległej”.

Jednocześnie zwracamy się do Kuratorium Oświaty w Warszawie, aby list ten, stanowiący ostrzeżenie, był kierowany do dyrektorów szkół, wychowawców i rodziców. Przestrzeganie młodzieży przed uczestnictwem w koncertach, które zatruwają umysły i serca nienawiścią i nietolerancją, jest obowiązkiem wszystkich mających wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi.

List w sprawie koncertu „Ku Niepodległej”, w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, podpisali Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej oraz Marek Gumkowski – prezes Zarządu.

Treść listu

Ogarnąć konstytucję – tekst Jerzego Stępnia

2018/10/23

Publikujemy tekst sędziego Jerzego Stępnia – byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. „Ogarnąć konstytucję” to nieznacznie poszerzony tekst przemówienia wygłoszonego na manifestacji przed Sądem Najwyższym w lipcu 2018 roku. To syntetyczne spojrzenie na cztery polskie ustawy zasadnicze przyjęte w warunkach państwa suwerennego. Ale przede wszystkim to wezwanie do obrony tej, która obowiązuje od 1997 roku.

Dziękujemy Autorowi za udostępnienie tekstu.

J. Stępień – Ogarnąć konstytucję

Organizacje społeczne. To działa.

2018/10/21

Każdego roku ze wsparcia ponad 100 tysięcy organizacji społecznych działających w Polsce korzystają miliony osób: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Często robią to nieświadomie, bo niewiele z nich wie, że organizacje społeczne działają niemal wszędzie – w szkole, na boisku, w szpitalu, telewizji, teatrze czy nawet w lesie. Dlatego kilkadziesiąt organizacji społecznych połączyło siły, aby pokazać co robią i jaki ma to wpływ na życie każdego i każdej z nas. Efektem naszej współpracy jest kampania społeczna „Organizacje społeczne. To działa” – pierwsza w Polsce kampania, w którą zaangażowało się tak dużo tak różnorodnych organizacji społecznych, a kolejne do niej dołączają.

Przeciw Nacjonalizmom. Za europejską Solidarnością.

2018/10/15

13 października 2018 roku w całej Europie, również w Polsce, odbyły się manifestacje pod wspólnym hasłem: „Przeciw Nacjonalizmom. Za europejską Solidarnością„. W Warszawie demonstracja rozpoczęła się o godz. 14:00 na placu Krasińskich. Została zorganizowana przez Komitet Obywatelski przy Prezydencie Lechu Wałęsie, inicjatywę ODnowa, stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Kongres Kobiet i Obywateli RP. W trakcie manifestacji przemawiała m. in. Irena Wóycicka – wiceprezeska Otwartej Rzeczpospolitej, która mówiła: „Od 20 lat staramy się działać na różnych polach, pokazując, że brunatna fala nienawiści, ksenofobii, nacjonalizmu narasta i to nas bardzo niepokoi. Niepokoi nas też to, że władze państwowe nie tylko tolerują skrajne ugrupowania, które na swoich ustach niosą pogardę wobec innego człowieka, ale również wspierają ich działania. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w kraju, w którym zwykli ludzie nie mają ochrony przed nienawiścią ze strony struktur państwowych, rodzi się anarchia, a razem z nią niebezpieczeństwo konfliktów, również prowadzących do rozlewu krwi. My znamy tę historię, znamy historię Europy, która była zarażona nacjonalizmem i w tej chwili wirus nacjonalizmu do niej wraca. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać: nacjonalizm nie, patriotyzm tak. Nacjonalizm niesie ze sobą pogardę dla drugiego człowieka”.

Więcej o manifestacji w Warszawie na stronach stołecznej Wyborczej.

Apel ws. programu „Prawa i Wartości”

2018/10/11

Program „Prawa i Wartości”, negocjowany obecnie przez unijne instytucje, mógłby stać się skutecznym środkiem promowania europejskich wartości. Jednak w obecnej formie miałby on bardzo ograniczoną skuteczność. Dlatego 154 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 19 państw członkowskich wzywa unijnych decydentów do uczynienia programu „Prawa i Wartości” bardziej ambitnym poprzez zwiększenie jego budżetu, rozszerzenie zakresu tematycznego i uproszczenie dostępu do funduszy.

„Przyszłość Europy będzie zależała od postaw zwykłych obywateli. Postawy te określą, jaka polityka jest możliwa w Brukseli i zdecydują o przetrwaniu projektu europejskiego.” – podkreślają w apelu jego sygnatariusze.

Treść apelu

Zmarł Piotr Pawłowski

2018/10/08

Paula Sawicka, przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, żegna zmarłego dziś Piotra Pawłowskiego – twórcę Fundacji Integracja.

Zmarł Piotr Pawłowski. Miał 52 lata. Jako 16-latek niefortunnie skoczył do wody i uszkodził kręgosłup szyjny. Poruszał się na wózku, nie władał rękami, a nie było chyba rzeczy, której by nie podołał. Pracował nie tylko głową. Gdy nie masz rąk od czegóż są stopy, gdy nie masz ani rąk, ani stóp, od czegóż są usta? Przy wszystkich obowiązkach, które na siebie włożył, znajdował czas i energię na malowanie precyzyjnych obrazów trzymanym w ustach pędzlem. Poznałam go na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy założył Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Słowa „integracja” nie lubił, wypromował ideę przestrzeni bez barier. W prosty sposób uświadomił jej sens studentom architektury, przyszłym projektantom przestrzeni – posadził ich na wózki inwalidzkie i kazał na nich przez jeden dzień „normalnie” funkcjonować w pięknym, zabytkowym budynku ich Wydziału. Po 25 latach działalności Piotra musi już być cała armia ludzi, którzy dzięki niemu porzucili rozpacz i odnaleźli sens życia z niepełnosprawnością. To wielkie osiągnięcie. Żegnaj Piotrze.

Ogłaszamy XXIV edycję Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego

2018/10/08

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza

XXIV edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak: historia i teoria literatury, wiedza o współczesnej kulturze, Varsaviana, historia najnowsza, społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Termin nadsyłania prac: 15 lutego 2019 roku.

Więcej szczegółów w konkursowej zakładce na naszej stronie.

Ku pamięci ofiar getta ławkowego

2018/10/03

81 lat temu władze Uniwersytetu Warszawskiego z rektorem Antoniewiczem na czele, pod presją skrajnie prawicowych i faszyzujących ugrupowań, jak ONR (Liga Zielonej Wstążki) czy Młodzież Wszechpolska, uchwaliły, że 5. października rok akademicki rozpocznie się z ustanowionym instytucjonalnym gettem ławkowym, które stało się modelem prześladowań w szkołach wyższych na terenie II RP w latach 30.

Nie wolno nam o tym zapomnieć! Spotkajmy się 5 października o 14.45 naprzeciwko tablic upamiętniających Marzec 1968 na Kampusie Głównym UW, tuż przy bramie głównej, w miejscu w którym napadnięty został prof. Handelsman.

Wydarzenie na Facebooku

9. rocznica śmierci Marka Edelmana

2018/10/01

9 lat temu, 2 października 2009 roku, zmarł Marek Edelman – ostatni dowódca powstania w warszawskim getcie, działacz opozycji demokratycznej, wybitny lekarz, niestrudzony obrońca praw człowieka, orędownik pokoju.

Dla nas i dla wielu drogowskaz w tych ciemnych czasach. Przypominający o tym, że każde nasze odwrócenie głowy przyczynia się do tego, że zło wokół nas rośnie.

Prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia ws. A. Prochonia

2018/10/01

Prokurator Ireneusz Szeląg z Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie wypowiedzi Andrzeja Prochonia. Przewodniczący Związku Rolników, Przedsiębiorców i Konsumentów, 13 lipca 2018 roku w trakcie manifestacji na Placu Konstytucji, mówił: „Jest dziś z nami prawdziwy rodak, patriota, oddany Polskiej Rzeczypospolitej – Piotr Rybak! Co może źle zrobił, że spalił kukłę mając pięciu żywych spalić„.

Jak argumentuje Prokurator: „Wnikliwa analiza nie pozwala na przyjęcie, że Prochoń publicznie nawoływał do nienawiści wobec Żydów, czy też pochwalał popełnione przez Rybaka przestępstwo. Konstatacja jest wyraźniejsza, gdy ocenie podda się nie tylko zapisaną treść wypowiedzi, ale odsłucha dokonanych nagrań. Dopiero bowiem z analizy nagrań audio – video wynika, że przytoczona wypowiedź jest zlepkiem słów, którym nie da się przypisać jakiegokolwiek sensu czy też wartości logicznej”.

Halina Bortnowska o spotkaniu z Kwakrami

2018/09/29

W zeszłą niedzielę, 23 września 2018 roku, w gościnnych progach Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Warszawie odbyło się spotkanie z Dale Andrew z Kwakierskiego Towarzystwa Religijnego Przyjaciół w Paryżu. Zachęcamy do zapoznania się z refleksją Haliny Bortnowskiej – członkini naszej Rady Programowej, teolożki, publicystki, osoby zaangażowanej w ekumenizm i pojednanie.

Halina Bortnowska – Kwakrzy w Alei Solidarności

 

Józef Czapski – „Polska Dżungla”

2018/09/27

Za zgodą Redakcji publikujemy szkic z nowego numeru „Zeszytów Literackich” (143), w którym znalazły się dwa wyjątkowe działy: „Droga do Niepodległości” (Harry Kessler, Józef Czapski, Adam Michnik) i „Los Żydów Wschodnioeuropejskich” (Matatias Carp, Józef Czapski, Sybille Bedford, Sándor Márai). Na tekst Czapskiego składają się fragmenty dwóch szkiców Józefa CzapskiegoTamten brzeg” i inne wspomnienia „Kultura” 1961 nr 5 i Nawrócenie na polskość „Znak” 1987 nr 11–12. Tytuł pochodzi od Redakcji „Zeszytów Literackich”.

Zachęcamy do kupna najnowszego numeru kwartalnika (sklep internetowy), a także do stałej prenumeraty tego wyjątkowego pisma.

Józef Czapski – Polska Dżungla

Prokuratura odmawia wszczęcia dochodzenia w sprawie Międlara, bo… naruszałoby to wolność słowa

2018/09/26

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie “publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej” przez byłego księdza Jacka Międlara. W swoim felietonie były duchowny określał Żydów mianem “kąkola” oraz wezwał swoich czytelników “do żniw”. Prokurator Hanna Stachowicz uznała, że w tym przypadku “brak [jest] znamion czynu zabronionego”. Były ksiądz w lipcu na swojej stronie opublikował felieton, w którym wzywa Żydów do “przeproszenia za antypolonizm” i wyjazdu z Polski.

Międlar skrytykował artykuł opublikowany na portalu Jewish.pl, dotyczący rocznicy zbrodni w Jedwabnem. Autorka tego tekstu, Katarzyna Markusz, napisała m.in. “Sprawcami zbrodni w Jedwabnem byli Polacy, mieszkańcy tej miejscowości, sąsiedzi. Zwykli ludzie, którzy wykorzystali niezwykłe czasy. Żydzi u Polaków szukali schronienia, a znaleźli śmierć”.

W sierpniu do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w tym jedno skierowane przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobi Otwarta Rzeczpospolita. Decyzją z 19 września prokurator Hanna Stachowicz odmówiła wszczęcia dochodzenia. Otwarta Rzeczpospolita, w momencie dostarczenia odpisu decyzji, odwoła się od niej.

Więcej w serwisie jewish.pl

Plebiscyt „Warszawianka Roku” oraz „Warszawianka Stulecia”

2018/09/20

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości, a tym samym 100 – lecia przyznania kobietom praw wyborczych, organizuje plebiscyt „Warszawianka Roku” oraz „Warszawianka Stulecia”. Do tytułu „Warszawianki Roku” nominowane zostały: Sylwia Chutnik, Agata Diduszko-Zyglewska, Leyla Elsanova, Martyna Goździuk, Krystyna Janda, Dorota Łoboda, Anna Ojer, Maja Ostaszewska, Natalia Szcześniak, Wanda Traczyk-Stawska. Natomiast do tytułu „Warszawianki Stulecia”: Justyna Budzyńska-Tylicka, Wanda Gertz, Stefania Grodzieńska, Zofia Kuratowska, Agnieszka Osiecka, Irena Sendlerowa, Halina Skibniewska, Maria Skłodowska-Curie, Danuta Szaflarska, Wanda Traczyk-Stawska.

Głosować można na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego.

Wiele z tych wspaniałych kobiet jest nam niezwykle bliskich. Cenimy ich zaangażowanie na wszystkich polach życia publicznego. Przypominamy jednak dwie, które w ostatnim czasie stały się twarzami naszych kampanii.

Nominowana do tytułu „Warszawianki Roku” Sylwia Chutnik – wspaniała pisarka, felietonistka, pisarka, a przede wszystkim zaangażowana Warszawianka wystąpiła w naszym spocie  zachęcającym do wspólnego budowania Otwartej Rzeczpospolitej.

Natomiast Zofia Kuratowska – nominowana w plebiscycie „Warszawianka Stulecia” – lekarka, opozycjonistka, marszałkini Senatu, obrończyni praw kobiet, biała dama polskiej polityki, zasłużona na rzecz walki z AIDS i na rzecz chorych była jedną z twarzy naszej kampanii #agresjawysiada.

Jak kwakrzy pomagali uchodźcom w europejskich kryzysach XX wieku?

2018/09/12

JAK KWAKRZY POMAGALI UCHODŹCOM

w europejskich kryzysach XX wieku

opowie

Dale Andrew

z Kwakierskiego Towarzystwa Religijnego Przyjaciół w Paryżu

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wraz z Parafią Ewangelicko – Reformowaną w Warszawie zaprasza na ilustrowany wykład i dyskusję z Autorem

23 września 2018 roku, niedziela, godz. 12:00, Dom Parafialny Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Warszawie (al. Solidarności 76 a)

Wykład w języku angielskim będzie tłumaczony konsekutywnie na język polski

Zachęcamy do udostępniania wydarzenia na Facebooku

Zaproszenie na koncert „GAN EDEN”

2018/08/30

W imieniu Pana Andrzeje Rukowicza – inicjatora tego wspaniałego przedsięwzięcia – serdecznie zapraszamy

6 września 2018 roku o godz. 19:00 do Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52)

na koncert „GAN EDEN” dedykowany pamięci dzieci i wszystkich pracowników Sanatorium im. Medema w Miedzeszynie.

Ta niezwykła placówka działała w latach 1926 – 1942, a jednym z wychowanków sanatorium był Marek Edelman, bardzo dobrze je wspominając.

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita jest partnerem projektu.