Kanadyjski rząd wpisał właśnie na listę organizacji terrorystycznych dwie grupy działające m.in. w Polsce – Krew i Honor oraz Combat 18. Wpisanie na listę oznacza, że dla kanadyjskiej policji śledzenie i aresztowanie członków tych grup jest jednym z priorytetów. Członkowie tych grup z innych krajów nie będą mogli również wjechać do Kanady. Wielu ekspertów uważa, że uznanie neonazistów za terrorystów to jedyna skuteczna metoda walki z nimi. Pozwala to na stosowanie wobec nich wielu metod policyjnych rzadko używanych w sprawach innych niż terrorystyczne. Chodzi m.in. o prowokacje lub nowoczesne metody podsłuchowe. Neonazistów jako terrorystów traktują już m.in. Niemcy. Po niedawnym zabójstwie polityka niemiecka policja chce jeszcze bardziej zaostrzyć swe działania wobec skrajnej prawicy.

Źródło: wiadomosci.onet.pl