Informujemy, że we wrześniu rozpocznie się kolejna edycja bezpłatnych warsztatów z tolerancji Otwartej Rzeczpospolitej.
Projekt adresowany jest do uczniów polskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Program zajęć  opiera się na autorskiej koncepcji praktycznych zajęć antydyskryminacyjnych.
Podczas warsztatów prowadzona jest dyskusja o: rasizmie, ksenofobii i antysemityzmie. Zachęcamy uczniów  do formowania właściwego indywidualnego stosunku do odmienności kulturowej i różnorodności. Pomagamy im odkrywać nowe kultury, a także kształtujemy w nich postawy przychylności i otwartości w stosunku do mniejszości kulturowych, etnicznych czy religijnych.

W sprawie zapisów na warsztaty dyrektorzy szkół i nauczyciele mogą kontaktować się: tel. 22 8281121, mail: otwarta@otwarta.org

Projekt dofinansowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.