W „Dzienniku opinii” Krytyki Politycznej ukazał się komentarz odnośnie przymusowej eksmisji Romów z osiedla Jelitkowo przeprowadzonej przez władze Gdańska. Maciej Mandelt zastanawia się nad decyzją prezydenta miasta przypominając wciąż toczącą się sprawę Romów w innym mieście – Wrocławiu – i rozmaite wypracowane w trakcie jej trwania propozycje rozwiązań. Podkreśla: „Nie ma gotowych projektów, które można byłoby przeszczepić z jednego miejsca do drugiego. Sterowanie [procesem integracji Romów] wymaga ogromnej wrażliwości (…). Pomoc materialna adresowana tylko do jednej, wybranej – dodatkowo etnicznie jednorodnej – grupy może doprowadzić do wzrostu napięć między potrzebującymi Romami i nie-Romami”.  fot.