2011

 • Janusz Korwin-Mikke na Uniwersytecie Opolskim

  15.04.2011
  W związku z informacjami oburzonych mieszkańców Opola oraz po zapoznaniu się z fragmentami wystąpienia pana Janusza Korwin-Mikkego na Uniwersytecie Opolskim, chcielibyśmy zwrócić uwagę Rektora Uniwersytetu prof. dr hab. inż. Krystyny Czai na fakt, że organizowanie spotkania, na którym w sposób dobitny formułowane są wypowiedzi ksenofobiczne i rasistowskie jest sprzeczne z ideą i celami działania wyższej uczelni i przyczynia się do obniżenia autorytetu i rangi Uniwersytetu Opolskiego. Kliknij, żeby przeczytać nasz list do Rektora

 • Oświadczenie ws. wypowiedzi pana Aleksandra Bentkowskiego

  08.01.2011
  Jesteśmy zdumieni i zaniepokojeni publicznymi wypowiedziami pana Aleksandra Bentkowskiego, prezesa klubu piłkarskiego CWKS Resovia Rzeszów i byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, komentującymi częściowe umorzenie przez prokuraturę postępowania przeciwko kibicom tego klubu. Pan Aleksander Bentkowski  bagatelizuje zachowanie kibiców, którzy w ewidentny sposób (wznosząc np. okrzyki: „Śmierć garbatym nosom”) propagowali podczas meczu hasła antysemickie i nawoływali do nienawiści, tym samym łamiąc prawo i godząc w dobre imię klubu. Rola wychowawcza, do jakiej w swoim statucie aspiruje klub, pozostaje w sprzeczności z brakiem krytycyzmu jego prezesa wobec takich zachowań.     

2010

 • List do koalicjantów Porozumienia 11 listopada

  08.12.2010
  W związku z wydarzeniami w Święto Niepodległości i komentarzami mediów wyrażenie stanowiska przez koalicjantów Porozumienia 11 listopada jest konieczne. Jako reprezentanci stowarzyszenia wchodzącego w skład Porozumienia chcemy mieć wpływ na jego kształt. Kliknij, żeby przeczytać nasz list do koalicjantów

 • W związku z udziałem OR w Porozumieniu 11 listopada

  23.11.2010

  Akcję Porozumienia 11 listopada, którego członkiem była Otwarta Rzeczpospolita, oceniliśmy jako sukces i jako porażkę. Sukcesem Koalicji było uniemożliwienie członkom Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej oraz innych ugrupowań odwołujących się do tradycji faszystowskich i skrajnie prawicowych, przemarszu głównymi ulicami miasta, a zwłaszcza to, że podczas manifestacji musieli powstrzymać się od głoszenia rasistowskich, antysemickich i szowinistycznych haseł. Porażką Koalicji było to, że nie obyło się bez przemocy. Smuci nas fakt, że pomimo wcześniejszego apelu Otwartej Rzeczpospolitej do koalicjantów o powstrzymanie się od użycia siły, nie wszystkim się to udało, co należy zapisać po stronie niepowodzeń Koalicji 11 listopada. Ale sukcesem było i to, że na kontrmanifestacji tak licznie stawiliśmy się my, przedstawiciele najróżniejszych środowisk połączeni ideą pokojowego protestu. W tym duchu przemawiały: Halina Bortnowska, Agnieszka Holland, a w imieniu Otwartej Rzeczpospolitej – Paula Sawicka. Niestety, w Warszawie zabrakło wśród nas przedstawicieli władz miasta, które nie pierwszy raz, kryjąc się za maską wyzbytego z poglądów bezdusznego administratora, odmawiają opowiedzenia się po stronie demokratycznych wartości, w imię których przyszliśmy 11 listopada na plac Zamkowy.

  Dlaczego przyszliśmy?
  Przyszliśmy bo nie jesteśmy obojętni.
  Przyszliśmy, bo nie chcemy pozwolić, żeby ulicami naszego miasta maszerowały pochody nienawiści, pochody przyznające tylko wybranym prawo do życia w niepodległej Polsce.
  Przyszliśmy, bo jest z nami przestroga Marka Edelmana, że zło może urosnąć.
  Przyszliśmy, bo każdy inny – wszyscy równi, chcemy się cieszyć niepodległością i wolnością.
  Przyszliśmy, bo chcemy, żeby POLSKA BYŁA DLA LUDZI.
  Przyszliśmy, bo nie damy sobie odebrać Polski.

  W następnych latach powinniśmy znów zadbać o to, by ulic naszych miast nie oddać jednej ideologi, lecz zadbać o to tak, by zagościła na nich radość i zabawa świętujących wolność i niepodległość wszystkich bez różnicy obywateli naszego kraju. Już teraz zastanawiajmy się jak to zrobić.

 • Oświadczenie

  14.11.2010
  W pełni popieramy Apel Kampanii Przeciw Homofobii w związku z zatrzymaniem i pobiciem Roberta Biedronia oraz innych uczestników kontrmanifestacji i przypadkowych osób w dniu 11 listopada 2010 roku. Solidaryzujemy się z pokrzywdzonymi i wyrażamy oburzenie z powodu złamania przepisów prawa.

  Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej

 • Oświadczenie Porozumienia 11 listopada

  12.11.2010

  Święto Niepodległości uczciliśmy mówiąc „nie” faszyzmowi.
  Około 5 tysięcy osób zebrało się na trasie pochodu Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo-Radykalnego i innych ugrupowań nacjonalistycznych, by zablokować ich marsz. Przeciwko neofaszystom, oprócz koalicjantów z Porozumienia 11 Listopada – stowarzyszeń, fundacji, organizacji, grup nieformalnych – protestować przyszli niezrzeszone warszawianki i warszawiacy. W blokadzie marszu nacjonalistów uczestniczyli także mieszkańcy wielu innych miast. Była to największa w ciągu ostatnich lat demonstracja antyfaszystowska w Polsce. Tego dnia Trakt Królewski w Warszawie należał do ludzi, którzy przeszli nim – zamiast ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej – skandując „Warszawa wolna od faszystów”.

 • Sprzeciw wobec udziału historyków IPN w tzw. Marszu Niepodległości

  10.11.2010
  W związku z informacją o tym, że członek Kolegium IPN prof. Mieczysław Ryba oraz zatrudniony w IPN prof. Jan Żaryn przystąpili do komitetu poparcia dla organizowanego w dniu 11 listopada 2010 roku przez środowiska radykalnych narodowców tzw. Marszu Niepodległości, zwróciliśmy się do p.o. Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Franciszka Gryciuka z prośbą o ustosunkowanie się do tej sprawy. Kliknij, żeby przeczytać nasz list do IPN i odpowiedź dr Gryciuka [1] [2]

 • Oświadcznie ws. kontrmanifestacji 11 listopada

  04.11.2010
  Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita poparło ideę Porozumienia 11 listopada – koalicji zrzeszającej organizacje pozarządowe, które wezmą udział w kontrmanifestacji przeciwko marszowi nazistów w Święto Niepodległości. Jednocześnie, Otwarta Rzeczpospolita apeluje do koordynatorów Porozumienia o wystosowanie publicznej deklaracji, że celem kontrmanifestacji nie jest stosowanie przemocy i doprowadzenie do ulicznej bijatyki oraz wzywa przyszłych uczestników kontrmanifestacji, żeby pod żadnym pozorem nie dali się sprowokować do użycia siły. Uczestniczymy w kontrmanifestacji, bo nie możemy pozwolić, żeby na ulicach naszego miasta, w imię swobód demokratycznych, odbywały się parady nienawiści i nietolerancji. Niech nasza obecność będzie również gwarancją sprzeciwu bez przemocy. Dlatego przybądźmy tam licznie!
  Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej

 • „Nie pozwolimy, by nienawiść swobodnie krążyła po Europie”

  02.11.2010

  2 listopada rozpoczęła się w Paryżu konferencja założycielska Europejskiego Niezależnego Ruchu Antyrasistowskiego  (European Grassroots Antiracist Movement – EGAM), sieci tworzonej przez organizacje pozarządowe sprzeciwiające się dyskryminacji, antysemityzmowi, rasizmowi. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentują na konferencji Marzanna Pogorzelska i Małgorzata Melchior. Planowane działania sieci to m.in. monitorowanie i raportowanie zdarzeń dyskryminacyjnych, praca na rzecz badania zjawiska dyskryminacji oraz wywieranie nacisku na organy UE, by takie zdarzenia były naświetlane i piętnowane. Dokument programowy podpisało 31 organizacji z 24 krajów Europy – z Polski stowarzyszenia Nigdy Więcej i Otwarta Rzeczpospolita.

  Paula Sawicka

   

  Kliknij, żeby przeczytać apel EGAM

  Apel opublikowała Gazeta Wyborcza i Le Monde

 • AEDH i OR stwierdzają brak reakcji rządu polskiego na niedawne akty dyskryminacji

  27.10.2010

  AEDH i Otwarta Rzeczpospolita wyrażają niepokój w związku z wypadkami naruszania zasad równego traktowania oraz praw człowieka, do jakich doszło niedawno w Polsce, a także w związku z brakiem reakcji polskich władz na te wydarzenia. Kliknij, żeby przeczytać oświadczenie

 • Zło wraca bumerangiem

  20.10.2010
  Przestroga Marka Edelmana, że zło może urosnąć, przedmiot niedawnej debaty publicznej Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego, nabiera bolesnej aktualności. Na nienawiść nie odpowiadajmy nienawiścią, ale nie przyzwalajmy na nienawiść, nie bądźmy na nią obojętni. Zamieszczamy głos Macieja Gellera, członka-założyciela Otwartej Rzeczpospolitej i wieloletniego członka jej władz.

 • OR w „Porozumieniu 11 Listopada”

  18.10.2010
  15 października 2010 roku zarząd Otwartej Rzeczpospolitej zdecydował o przystąpieniu do „Porozumienia 11 Listopada” – koalicji organizacji sprzeciwiających się marszom ONR i NOP w dniu 11 listopada przez Warszawę. Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej

 • Oświadczenie ws. Dnia Różnorodności

  15.10.2010

  Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej podjął decyzję o wycofaniu się z uczestnictwa w Dniu Różnorodności, zaplanowanym w najbliższy weekend w Warszawie. Powodem naszej decyzji jest ujawnienie faktu, że imprezie patronuje pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, minister Elżbieta Radziszewska. Otwarta Rzeczpospolita, poparłszy ostatnio apel o odwołanie minister Radziszewskiej,  przyłączyła się do protestu przeciw sposobowi sprawowania przez nią tego ważnego urzędu. Nasze uczestnictwo w Dniu Różnorodności, któremu pani Minister patronuje, legitymizowałoby ją na stanowisku pełnomocnika, co nie byłoby zgodne z interesem naszym i innych organizacji walczących z dyskryminacją. Dlatego odwołujemy nasze uczestnictwo w tym szlachetnym skądinąd przedsięwzięciu, chyba że pani Minister wycofa się z patronowania tej imprezie.

 • OR podpisała apel o zdymisjonowanie minister Elżbiety Radziszewskiej

  24.09.2010
  Pani minister Elżbieta Radziszewska, wypowiadając się, nie przybiera agresywnego tonu, do którego przyzwyczaili nas ostatnio niektórzy zabierający głos publicznie politycy, jednak swymi wypowiedziami wyraźnie pokazuje, że nie rozumie i błędnie interpretuje zasady równego traktowania, do przestrzegania których zobowiązuje ją zajmowane stanowisko. Stwierdzając, że szkoła katolicka ma prawo nie zatrudniać nauczycielki lesbijki z tego powodu, że jest ona lesbijką – pani minister dowodzi, że nie pojmuje różnicy między orientacją seksualną (która jest sprawą absolutnie prywatną) a manifestowaniem postaw czy głoszeniem poglądów dotyczących seksualizmu, co rzeczywiście może być nie do przyjęcia przez wyznawców katolickiego światopoglądu. Że to niezrozumienie nie było czymś jednorazowym i przypadkowym, dowodzi ostatnia wypowiedź pani minister, że prawo szkoły katolickiej do niezatrudniania lesbijki opiera sie na takich samych zasadach, jak prawo szkoły żydowskiej do niezatrudniania antysemity. Jeśli pani Elżbieta Radziszewska nie pojmuje, że głoszenie ideologii nienawiści (bo antysemita niemanifestujący swego antysemityzmu nie może być tak określony), po pierwsze, jest czymś skrajnie odmiennym od orientacji seksualnej, po drugie, dyskwalifikuje antysemitę jako nauczyciela w każdej szkole, nie tylko żydowskiej – potwierdza wcześniejszą opinię: że nie nadaje się na stanowisko ministra do spraw równego traktowania. I bez uczuć nienawiści czy chęci zemsty, wyłącznie z apelem o usunięcie jej z tego stanowiska, zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów.
  Wczoraj Zarząd OR podpisał wraz z innymi organizacjami pozarządowymi list do premiera Donalda Tuska w sprawie odwołania pani minister Elżbiety Radziszewskiej. Kliknij, żeby przeczytać list i apel do premiera

 • Oświadczenie

  21.09.2010

  W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy dotyczącymi obecności w Polsce Davida Irvinga, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita informuje, że zawiadomiło Dyrektora Głównej Komisji  Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej pana Dariusza Gabrela, że David Irving, brytyjski pisarz i publicysta, autor szeregu książek o tematyce historycznej, popełnił przestępstwo z art. 55 w zw. z art. 3 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Popełnione przez pana Irvinga przestępstwo polega na opublikowaniu w 2009r w Polsce książki „Wojna Hitlera”, w której David Irving neguje przestępstwa Adolfa Hitlera. Nasz wniosek, opublikowany na naszej stronie internetowej zawiera uzasadnienie tej tezy. Otwarta Rzeczpospolita nie otrzymała jeszcze formalnej odpowiedzi, jednak  udzielił jej pośrednio rzecznik IPN-u, pan Andrzej Arseniuk, który 17 września 2010 roku w serwisie Alert24.pl, stwierdził, iż “żeby ścigać przestępstwo z urzędu, musi do niego dojść”. Wypowiedź rzecznika IPN-u dowodzi, że nie zapoznał się z naszym wnioskiem i bulwersuje, bo świadczy o tym, że Instytut, mający stać na straży prawa, odmawia nie tylko ścigania Irvinga, lecz nawet zbadania faktów i zasadności zarzutów.

  Przeczytaj, co o sprawie pisze serwis BBC

 • OR poparła apel HFPR

  07.08.2010
  Otwarta Rzeczpospolita poparła apel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wzywający premiera do ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Mimo podpisania Traktatu w dniu 30 marca 2007 r., Rzeczpospolita Polska nadal nie dokonała ratyfikacji, która jest konieczna, by każdej osobie niepełnosprawnej zagwarantować korzystanie w nieskrępowany sposób z przysługujących praw. Przeczytaj nasz list do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

 • Reakcja członków OR na oświadczenie ws. Teatru 8 Dnia

  03.08.2010

  Oświadczenie zarządu OR potępiające reakcję władz Poznania na list zespołu Teatru 8 Dnia dotyczący Janusza Palikota spotkało się z odzewem członków Stowarzyszenia. Czekamy na dalsze opinie – można również zabrać głos, odpowiadając na pytanie postawione na naszej stronie www.otwarta.org. Dotąd kilka osób przysłało maile, kilka zaś telefonowało. Wszystkie głosy, z wyjątkiem dwóch, są głosami zdecydowanego poparcia.
  Jedna z osób wyraża swój sprzeciw. Przyznając zespołowi Teatru prawo do własnej opinii i nie pochwalając reakcji władz Poznania,  jednocześnie zadaje pytanie: „Czy zajmowanie stanowiska w tej sprawie mieści się w zakresie spraw wymienionych w paragrafie 7 statutu?”.  Przypomnijmy zatem brzmienie tego paragrafu:
  „Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Krzewienie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej.
  2. Przeciwdziałanie wszelkim formom antysemityzmu, ksenofobii oraz innym postawom godzącym w godność człowieka”.
  Zastrzeżenie autora wypowiedzi wynika z jego oceny zachowań Janusza Palikota.
  Zarząd OR ponownie podkreśla, że wyrażone w oświadczeniu stanowisko nie dotyczy poglądów Janusza Palikota ani opinii na ten temat członków zespołu Teatru 8 Dnia, lecz odnosi się wyłącznie do  reakcji władz wojewódzkich i miejskich Poznania. Reakcja ta zdecydowanie nie sprzyja krzewieniu postawy otwartości i poszanowania dla innych – postawy nieodłącznie związanej z konstytucyjnymi wolnościami i swobodami obywatelskimi. Stanowisko poznańskich władz budzi nasze zaniepokojenie, nie odpowiada bowiem postulowanemu przez Stowarzyszenie poziomowi debaty publicznej i kultury społecznej. Zgodnie z myślą często przypisywaną Wolterowi: „To, co piszesz, napełnia mnie wstrętem, ale oddałbym życie, byś mógł to pisać dalej”.
  Inna korespondentka zaapelowała, byśmy zajęli się raczej próbą linczu w Limanowej. „Teatr 8 Dnia obroni się sam. Romowie nie mają tego przebicia!” . W związku z tym głosem przypominamy, że sprawa z Limanowej wzbudziła nasz niepokój – opisaliśmy ją na stronie internetowej OR. Sądzimy, że podjęto kroki prawne wobec sprawców, a mediacją zajęły się kompetentne osoby i instytucje. Nie umniejszamy przy tym i nie bagatelizujemy faktu, że przy podobnych okazjach tak łatwo zbudzić uśpione upiory i sprowokować nienawiść i agresję tłumu.

   

  Zarząd OR

  Kliknij, żeby przeczytać Oświadczenie ws. Teatru 8 Dnia

 • Oświadczenie

  30.07.2010

   

  Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie stanowiskiem zajętym przez wiceprezydenta Poznania i rzeczniczkę Urzędu Miasta w związku z upublicznionym listem zespołu Teatru 8 Dnia wyrażającym poparcie dla Janusza Palikota („Teatr broni posła” oraz artykuł Michała Wybieralskiego „Na dywanik za Palikota”, „Gazeta Wyborcza” z 28.07.2010). Niezależnie od tego, czy ktoś zgadza się z sformułowanymi w tym liście poglądami, czy nie, zespół Teatru 8 Dnia ma prawo głosić je pod swoją nazwą i marką, której wartość zbudował w ciągu ponad czterdziestu lat działalności artystycznej. Przygotowywane przez Teatr 8 Dnia spektakle (m.in. „Ach, jakże godnie żyliśmy”, „Raport z oblężonego miasta”, „Piołun”), które w czasach PRL ściągały na zespół represje i doprowadziły do formalnego rozwiązania go przez komunistyczne władze w 1985 r., były wielkimi lekcjami nonkonformizmu, walki o godność człowieka i wolności obywatelskie, przyczyniającymi się do ukształtowania demokratycznej i niepodległościowej świadomości Polaków. Pomysł, że fakt dotowania działalności teatru przez władze miejskie daje im prawo zakazywania zespołowi głoszenia poglądów – także politycznych – przez te władze nieakceptowanych, świadczy o całkowitym niezrozumieniu zasad mecenatu kulturalnego i pomyleniu statusu niezależnej, choć dotowanej, instytucji kulturalnej z organem administracji państwowej lub samorządowej, w której obowiązuje zasada nadrzędności-podrzędności. Przekonani, że odpowiednie władze zrozumieją swój błąd i skorygują stanowisko, wyrażamy naszą pełną solidarność z panią Ewą Wójciak i kierowanym przez nią zespołem Teatru 8 Dnia.  

  Zarząd Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”
  Paula Sawicka, Danuta Stołecka-Wójcik, Marek Gumkowski, Jan Herczyński, Elżbieta Petrajtis O’Neill, Monika Wieczyńska, Krystyna Zowczak-Jastrzębska

 • Oświadczenie OR dot. Europride

  12.07.2010

  „Otwarta Rzeczpopolita”, Stowarzyszenie przeciw antysemityzmowi i ksenofobii wyraża poparcie i serdecznie pozdrawia organizatorów i przyjaciół parady Europride Warsaw 2010. Jesteśmy przekonani, że przygotowywane przez Was święto osób biseksualnych, transgenderowych, gejów i lesbijek stanie się dla warszawiaków wielką lekcją tolerancji i poszanowania odmienności.

  Podstawowym celem „Otwartej Rzeczpospolitej” jest propagowanie otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka. Do takich niegodnych postaw zaliczamy również te, które wykluczają lub dyskryminują osoby o odmiennej orientacji seksualnej.

  Hasłem tegorocznej Europride jest „Wolność, Równość, Tolerancja!” „Otwarta Rzeczpospolita” także wierzy w te słowa i w wartości, które im towarzyszą.

  Wasze święto jest naszym świętem!

  Zarząd „Otwartej Rzeczpospolitej”

  Paula Sawicka, Danuta Stołecka-Wójcik, Marek Gumkowski, Jan Herczyński, Elżbieta Petrajtis-O’Neill, Monika Wieczyńska, Krystyna Zowczak-Jastrzębska

  Warszawa, 12.07.2010

 • Podziękowania dla Prezydenta Gdańska

  25.06.2010
  Dziękujemy Panu Pawłowi Adamowiczowi, Prezydentowi Miasta Gdańska oraz podległym mu służbom za szybką reakcję na profanację cmentarza żydowskiego w Chełmie oraz troskę o zabytkowy kirkut.

 • Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans

  21.06.2010
  Przedstawiamy stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans dotyczące projektu ustawy równościowej. OR wchodzi w skład Koalicji.

 • Podziękowanie dla Burmistrza Oleśnicy

  12.05.2010
  Dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta Oleśnicy Janowi Bronś i służbom miasta za błyskawicznie przeprowadzoną akcję usuwania skutków dewastacji Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. Mamy nadzieję, że sprawcy zostaną wykryci, a władze miasta zadbają o to, by sytuacja taka już się nie powtórzyła.

 • Podziękowania dla uczniów i nauczycieli ZSE w Białymstoku

  12.05.2010
  Dziękujemy nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku za udział w akcji sprzątania cmentarza żydowskiego przy ulicy Wschodniej.

 • Sprzeciw wobec przemarszu narodowców przez Lublin

  12.05.2010
  W liście wysłanym do Prezydenta Lublina Adama Wasilewskiego poprosiliśmy o niedopuszczenie do planowanego na 22 maja 2010 r. przemarszu narodowców przez miasto. Poprzednie zgromadzenia ONR-u obfitowały w antysemickie i ksenofobiczne hasła. Nietrudno sobie wyobrazić, że w Lublinie może być podobnie.

 • Podziękowanie dla studentów

  12.05.2010
  Dziękujemy studentom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży za ich błyskawiczną akcję zbierania podpisów przeciw likwidacji ośrodka dla uchodźców w Łomży. Sprzeciw wobec podobnych decyzji i nieobojętność na los uchodźców, którzy niestety są w Polsce grupą niemal bezbronną wobec przejawów ksenofobii i dyskryminacji to dobry przykład upowszechniania tolerancji w naszym życiu publicznym. To działania sprzyjające przeciwdziałaniu ksenofobii.

 • List do Prezydenta Wrocławia

  12.05.2010
  W związku ze zdewastowaniem Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Lotniczej we Wrocławiu poprosiliśmy Prezydenta Miasta Rafała Dutkiewicza o informację, czy Urząd Miasta zadbał o usunięcie napisów i naprawienie szkód. Spytaliśmy również, czy podjęto środki zmierzające do zapobieżenia w przyszłości aktom nienawiści i różnym przejawom antysemityzmu demonstrowanym zbyt często w miejscach publicznych Wrocławia. Poinformowano nas, że Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki zwrócił się do straży miejskiej i policji z prośba o zwiększenie częstotliwości monitorowania obiektów związanych z kulturą żydowską.

 • Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans

  12.05.2010
  Prezentujemy stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie pozwania Polski przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości za niewdrożenie przepisów dyrektywy wspólnotowej zakazującej dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. OR wchodzi w skład Koalicji.

 • Stanowisko OR wobec protestów przeciwko budowie meczetu w Warszawie

  07.04.2010

   

  Wyrażamy zaniepokojenie ksenofobicznymi wystąpieniami przeciwko budowie meczetu w Warszawie. Jest dla nas bolesne, że wiele osób mówiąc o muzułmanach mieszkających w Polsce, posługuje się mową nienawiści, podziałów i uprzedzeń.

   

  Tolerancja, otwartość i dialog – a nie wrogie manifestacje i demonstrowana niechęć – są podstawą do budowy wielokulturowego społeczeństwa, w którym każda grupa i każda religia ma swoje miejsce.
  Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

   

 • Nie tak łatwo odczarować słowo ”Żyd”, ale próbujmy

  28.03.2010

  Komentując stanowisko władz Uniwersytetu Warszawskiego wobec akcji „Tęsknię za Tobą, Żydzie!”, trzeba przede wszystkim odnotować z uznaniem i satysfakcją, że uległo ono zmianie. Warto docenić, że uległo zmianie mimo napastliwego i potępiającego tonu wielu komentarzy – pisze Paula Sawicka, prezes OR.

 • List Koalicji na Rzecz Równych Szans do Premiera

  04.02.2010
  W związku z podjęciem przez Komisję Europejską kolejnego kroku w procedurze przeciwko Polce o naruszenie prawa wspólnotowego poprzez nieprawidłowe wdrożenie przepisów antydyskryminacyjnych w dziedzinie zatrudnienia, Otwarta Rzeczpospolita wraz z sojusznikami z Koalicji na Rzecz Równych Szans zaapelowała o natychmiastowe opracowanie i wdrożenie odpowiednich aktów prawnych w tym obszarze. Przeczytaj list do Premiera

2009

 • List otwarty do władz firmy Ruch SA oraz Kolporter SA

  12.08.2009

  Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej podpisał petycję Pana Wojciecha Załuskiego. Dotyczy ona zaprzestania przez firmy Ruch SA oraz Kolporter SA kolportażu gazety „Co z tą Polską” oraz współpracy z panem Leszkiem Bublem i wydawnictwem Infopress Poland sp. z o.o.
  Zapraszamy do zapoznania się z petycją i zachęcamy do jej podpisania: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=4292&powiadom=1

  Prosimy również o przesłanie petycji znajomym.

 • Podpisz petycję przeciw rasizmowi!

  20.05.2009

  Niedawno, w Warszawie miała miejsce kolejna rasistowska napaść na czarnoskórego studenta Collegium Civitas. Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej popiera stanowisko rektora i studentów CC w tej sprawie i przyłącza się do ich petycji skierowanej do Prezydent Warszawy i Komendanta Stołecznego Policji.
  Zarząd Otwartej Rzeczpospolitej apeluje do członków i sympatyków o
  podpisywanie petycji pod adresem: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=4073
  W imieniu zarządu OR
  Paula Sawicka

 • Apel o zmianę władz TVP

  05.05.2009

  Z inicjatywy Agnieszki Holland, Jana Dworaka i Macieja Strzembosza sformułowany został apel do Prezydenta, Premiera i parlamentarzystów w sprawie zmian władz w mediach publicznych. Zachęcamy do poparcia apelu. Szczegóły oraz tekst ukażą się po kliknięciu w tytuł tej wiadomości.

 • Andrzej Seweryn poparł nasz list w sprawie odwołania Piotra Farfała

  03.04.2009

  We wtorek, 31 marca, Andrzej Seweryn był gościem emitowanego na żywo w TVP programu „Kawa czy herbata”. Miał mówić o „Dowodzie”, sztuce Davida Auburna w Teatrze Polonia. Zaczął jednak od wyrażenia poparcia dla naszego listu, w którym apelujemy o odwołanie Piotra Farfała.

 • List w sprawie odwołania Piotra Farfała

  26.03.2009

  W poczuciu obywatelskiej bezradności wobec sytuacji związanej z powołaniem na p.o. prezesa TVP byłego neofaszysty Piotra Farfała, 27 marca br skierowaliśmy list do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Premiera RP, Ministra Skarbu Państwa, Posłów i Senatorów. Wzywamy w nim do podjęcia działań, które doprowadzą do odwołania Piotra Farfała.

 • „Otwarta Rzeczpospolita” i emigranci z 1968 r.

  16.03.2009

  „Otwarta Rzeczpospolita” i Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, apelując niedawno do szefa MSWiA Grzegorza Schetyny, doprowadziły do wydania przez niego wojewodom instrukcji, dzięki której „emigranci marcowi” nie powinni już mieć problemów z potwierdzaniem przez wojewodów posiadania polskiego obywatelstwa. Minister uznał akty zrzeczenia się obywatelstwa za nieważne, ponieważ dokonane zostały pod przymusem.

 • Wyrzućmy antysemicką stronę z wyszukiwarki Google

  10.03.2009

  OR zachęca do podpisania internetowej petycji dotyczącej wyrzucenia z wyszukiwarki Google antysemickiej strony. Petycję można podpisać na: http://www.petitiononline.com/rjw23/

 • Sprzeciw wobec propagowania treści faszystowskich i rasistowskich na Allegro

  07.03.2009

  Zarząd OR poparł akcję Stowarzyszenia Nigdy Więcej oraz Grupy 3 fala, dotyczącą zakazu sprzedaży na portalu akcyjnym Allegro odzieży i gadżetów propagandowych z symboliką nazistowską i rasistowską oraz pism, wydawnictw książkowych i muzycznych rozpowszechniających takie ideologie.

  Akcję poparła również Fundacja Inna Przestrzeń.

 • List otwarty do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  16.01.2009

  Prezentujemy list otwarty OR do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, napisany w związku z powołaniem na stanowisko zarządcy telewizji publicznej Piotra Farfała. List został wysłany w czwartek do prezesa KRRiT oraz do Gazety Wyborczej.

 • Odpowiedź Przewodniczącego KRRiT na nasz list otwarty

  27.02.09

  25 lutego 2009 otrzymaliśmy odpowiedź Witolda Kołodziejskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na nasz list otwarty z 15 stycznia 2009 r.

 • Nie dla „Wszechpolskiej” Telewizji

   

  29.12.2008

  W związku z oburzającą decyzją o mianowaniu szefem telewizji publicznej Piotra Farfała, rozpoczynającego swą polityczną karierę od członkostwa w skrajnie nacjonalistycznych organizacjach takich jak Polska Wspólnota Narodowa Bolesława Tejkowskiego, Stronnictwo Narodowe „Szczerbiec”, Narodowe Odrodzenie Polski (NOP), czy Młodzież Wszechpolska, redaktora neonazistowskiego zinu „Front”, a także publicysty miesięcznika „Szczerbiec”, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wyraża swój protest i zamieszcza oświadczenie profesora Andrzeja Friedmana, przewodniczącego Żydowskiego Stowarzyszenie B’nei B’rit w Polsce oraz członka OR.

2008

 • Europejski Dzień przeciw Karze Śmierci

Będziemy obchodzić 10 października jako Europejski Dzień przeciw Karze Śmierci. Szczęśliwie doczekaliśmy udziału Polski w ustanowieniu tego uroczystego dnia. Cieszymy się, że prawie cały nasz kontynent jest wolny od kary śmierci, pragniemy, by cały świat się od niej uwolnił.

 

Uważamy, że w tym roku 10 października powinien być dniem edukacji o prawach człowieka, o darze i zadaniu bycia człowiekiem. Tego daru nikomu nie można odebrać, to zadanie mają wszyscy. Wszystkich też chcemy przekonać o niedopuszczalności stosowania kary śmierci w świecie współczesnym.

1 W dniu 10 października wzywamy wszystkich przeciwników kary śmierci na całym świecie do publicznego wyrażenia swego poglądu na tę sprawę.

2 Wzywamy szczególnie tych, co cierpią, będąc ofiarami zbrodni: przyjmijcie od nas wyrazy solidarności wraz z prośbą o udział w obronie człowieczeństwa przez odrzucenie kary śmierci.

3 Apelujemy do polityków, by zerwali ze smutnym zwyczajem zdobywania poparcia przez opowiadanie się za karą okrutną i niebezpieczną dla społeczeństwa.

4 Wzywamy media społecznego przekazu do udziału w obchodzeniu Europejskiego Dnia przeciw Karze Śmierci przez informowanie o jego sensie, celu i możliwościach udziału.

Powyższy list poparli: Joanna Agacka-Indecka, Jan Barcz, Halina Bortnowska, Ewa Decker, Marek Edelman, Magdalena Fikus, Maciej Geller, Paweł Januszewicz, Roman Kurkiewicz, Zbigniew Lasocik, ks. Wojciech Lemański, ks. Andrzej Luter, Ilona Łepkowska, Hanna Machińska, Bogdan Michałowicz, Barbara Niewiadomska-Michałowicz, Marek Antoni Nowicki, Wiktor Osiatyński, Danuta Przywara, Irena Rzeplińska, Marek Safjan, Paula Sawicka, Piotr Sendecki, Jerzy Sosnowski, Stefan Starczewski, Wojciech Tochman, ks. biskup Zdzisław Tranda, Jan Turnau, Andrzej Wielowieyski, Roman Wieruszewski, Małgorzata Żak

 

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999