Społeczeństwo na rzecz tolerancji

28 kwietnia 2016 r. zakończyliśmy projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji ” realizowany przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita od września 2014 r. do kwietnia 2016 r., którego celem było upowszechnianie idei i usprawnienie działań realizowanych od 1999 roku przez Stowarzyszenie, a więc przede wszystkim zwalczanie wszelkich form rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innych postaw godzących w godność człowieka. W obliczu wzrastającej obecności mowy nienawiści i agresji powodowanej rasizmem, antysemityzmem, ksenofobią i innymi rodzajami nietolerancji, uznaliśmy za konieczne podjęcie działań, które piętnowałyby to zjawisko i uświadamiały zarówno obywateli/lki, jak i organy ścigania co do jego wysokiej szkodliwości społecznej i moralnej.

Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości.
Patriotyzm Jutra 2014

15 grudnia 2014 zakończyliśmy projekt "Dzieje dialogu. Mówione historie polskiej wielokulturowości". Realizowaliśmy go w ramach programu "Patriotyzm Jutra" Muzeum Historii Polski. W czerwcu nawiązaliśmy kontakt z warszawskim Zespołem Szkół nr 118 - Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela i Gimnazjum nr 165 oraz z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uczniowie wybranych klas wzięli udział w całości projektu, który składał się z dwóch etapów.

"Organizacje skrajne w demokratycznym państwie i społeczeństwie" 2012 - 2013

Od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. „Otwarta Rzeczpospolita” realizuje nowy projekt, poświęcony problematyce organizacji i ruchów skrajnych obecnych w demokratycznych państwach i społeczeństwach, finansowany ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Prawo przeciw nienawiści 2011 - 2012

Prowadzimy badania efektywności instytucji polskiego prawa i wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu, przejawiającej się w słowach i czynach, nienawiści etnicznej, rasowej i religijnej. Pytamy czy dostatecznie wykorzystuje się - a jeśli nie to dlaczego - istni...

Warsztaty antydyskryminacyjne 2011 - 2012

Prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjnych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Warsztaty opierają się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiadują się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną; dlaczeg...

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – projekty edukacyjne 2011

Celem projektu było promowanie wielokulturowości oraz integracja mniejszości narodowych wśród uczniów ze zwróceniem uwagi na lokalne dziedzictwo; identyfikacja antysemityzmu, ksenofobii oraz wszelkich form nietolerancji. Mottem dla projektów była przestroga Marka Edelmana mówiaca o tym, iż „Zło może urosnąć”.

Społeczeństwo przeciw nienawiści 2010 - 2011

Otwarta Rzeczpospolita w okresie od 1 maja 2010 do 30 kwietnia 2011 r.  realizowała projekt "Społeczeństwo przeciw nienawiści". W ramach projektu: - badaliśmy działalność organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zwalczaniu, przejawiającej ...

Autorski program edukacyjny - warsztaty antydyskryminacyjne 2010

W okresie od września do grudnia 2010 r. przeprowadziliśmy 120 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych w warszawskich gimnazjach i liceach. Warsztaty opierały się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiadywali się, czym jest dyskryminacja rasow...

Podróż w nieznane. Przystanek Siekierki 2008 - 2009

Projekt powstał z chęci pomocy dzieciom uchodźców przebywających w Ośrodku dla Cudzoziemców Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu.

Razem w Europie – Otwarci na Innych 2007

W roku 2007 zrealizowaliśmy projekt edukacyjny Razem w Europie – Otwarci na Innych. Ideą projektu było zapoczątkowanie dyskusji w środowisku oświatowym na temat szacunku i tolerancji pomiędzy grupami społecznymi różniącymi się rasą, pochodzeniem etnicznym, rel...

Szkoła Otwartości 2001 – 2004

Otwarta Rzeczpospolita w latach 2001 – 2004 realizowała projekt finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego. Polegał on na recenzowaniu funkcjonujących na rynku podręczników do nauczania czterech przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o ...

Raport o mowie nienawiści 2001

Przez cały rok 2001 rejestrowaliśmy wypowiedzi antysemickie i ksenofobiczne („mowa nienawiści”) w wybranych tytułach polskiej prasy. Program został zakończony, a jego wyniki - w formie raportu – opublikowane. Książkowa wersja raportu, autorstwa Magdaleny Tul...