W skład Jury XXIII edycji Konkursu weszli:

  • prof. dr hab. Grażyna Borkowska – historyk literatury; kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku w Instytucie Badań Literackich PAN; redaktor naczelna Pamiętnika Literackiego;
  • dr Marek Gumkowski – historyk literatury. Przez wiele lat pracownik Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie redaktor książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki oraz podręczników szkolnych;
  • prof. dr hab. Mirosława Marody – socjolog i psycholog społeczny, Instytut Socjologii UW, zajmuje się problematyką zmiany społecznej, a ostatnio dyskursem społecznym i mediami;
  • prof. dr hab. Andrzej Mencwel – historyk literatury, krytyk literatury i kultury polskiej; związany z Instytutem Kultury Polskiej UW jako jego dyrektor (do 2005 roku), obecnie przewodniczący Rady IKP; laureat Nagrody Polskiego PEN Clubu;
  • Andrzej Osęka – publicysta, krytyk sztuki, dziennikarz; członek opozycyjnego Komitetu Kultury Niezależnej; współpracownik paryskiej Kultury i Tygodnika Mazowsze;
  • prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska – historyk idei; profesor w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletnia redaktorka w miesięczniku Dialog.

Kapituła  Konkursu

  • Zbigniew Bujak
  • Jan Tomasz Lipski
  • Agnieszka Onyszkiewicz
  • Małgorzata Szpakowska