Po liście skierowanym przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita do Rzecznika Praw Obywatelskich odnośnie wydarzeń z sierpnia, które miały miejsce we Wrocławiu (wynajęcie przez członków NOP tramwaju od MPK we Wrocławiu, udekorowanie go banerami z krzyżem celtyckim oraz wygłaszanie haseł nawołujących do nienawiści na tle rasistowskim), RPO poinformował Stowarzyszenie, że zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Pana Dariusza Biela o zbadanie sprawy. Według RPO sytuacja z Wrocławia mogła „wyczerpywać znamiona czynu określonego w art. 256 Kodeksu karnego, tj. nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych oraz wyznaniowych”.

W tej sprawie wszczęto dochodzenie z artykułu 256kk. Podczas dochodzenia całe zajście zostanie dokładnie zbadane pod kątem złamania przez członków NOP prawa.

Więcej w artykule:
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12510052,Bedzie_sledztwo_w_sprawie_rasistowskich_hasel_na_tramwaju.html