Już 3 lipca wchodzi w życie PiS – owska ustawa o Sądzie Najwyższym i podporządkowanie sądów w Polsce politykom stanie się faktem. Wielu dotychczasowych sędziów SN zastąpią nominaci wyznaczeni przez Krajową Radę Sądownictwa, którą kontroluje prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Komisja Europejska musi zareagować!

120 organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich, w tym Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, wystosowało apel do Jean-Clauda Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, o skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE. Organizacje pozarządowe apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie działań, które pomogą zatrzymać niszczenie demokracji w Polsce. Na podstawie niekonstytucyjnej ustawy o Sądzie Najwyższym „blisko 40 proc. sędziów Sądu Najwyższego może przejść na wymuszoną, przedwczesną emeryturę. Zastąpią ich nominaci upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Będzie to ostatni akt przejmowania sądów przez partię rządzącą” – piszą sygnatariusze apelu.

Jesteśmy pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej i żądamy od Komisji Europejskiej podjęcia pilnych działań. Wzywamy Komisję do natychmiastowego skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonywania ustawy.

Zachęcamy do podpisywania Apelu do Komisji Europejskiej o skierowanie ustawy o SN do TSUE. Uczynić można to za pośrednictwem strony naszademokracja.pl