Management Board

President

Marek Gumkowski

Vice – chairwomen

Magdalena Czyż
Irena Wóycicka

Treasurer

Jan Herczyński

Secretary

Damian Wutke

Members

Józef Lorski
Krzysztof Podemski
Adam Świtlik
Monika Wieczyńska

Council

Chairwoman

Paula Sawicka

Members

Monika Adamczyk–Garbowska
Michał Bilewicz
Halina Bortnowska
Helena Datner
Cezary Gawryś
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Janusz Grzelak
Elżbieta Janicka
Krzysztof Kiciński
Ireneusz Krzemiński
Henryk Lipszyc
Mirosława Marody
Andrzej Osęka
Józef Pinior
Krystyna Starczewska
Antoni Sułek
Robert Szuchta
Barbara Weigl
Krystyna Zachwatowicz-Wajda

Audit Committee

Chairwoman

Natalia Woroszylska

Members

Antoni Sułek
Ludwika Wujec