27 lutego obchodzimy Dzień Organizacji Społecznych.

W Polsce działa ponad 100 tysięcy organizacji społecznych. Tworzą je ludzie, którzy chcą odpowiadać na potrzeby i rozwiązywać problemy, którymi dotychczas nikt się nie zajął. Biorą sprawy w swoje ręce, aby aktywnie działać na rzecz całego społeczeństwa. Każdego roku ludzie organizacji społecznych zmieniają życie milionów dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – na lepsze.

Przedstawiamy kolejny film kampanii Organizacje społeczne. #ToDziała, w którym udział wzięli  – Adam Wajrak, Czesław Mozil, Draginja Nadażdin, Sylwia Chutnik, Ewa Błaszczyk, Karol Wójcicki, Robert Korzeniowski, Krystyna Starczewska, Adam Bodnar, Paulina Gul.