20 października 2017 roku na warszawskim placu Zbawiciela przedstawiciele kilku ugrupowań politycznych i organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, podpisali Deklarację Warszawską.

„Różnorodna i tolerancyjna. Przyjazna dla przedsiębiorczości, współzarządzana przez mieszkańców, pozbawiona barier społecznych i ekonomicznych, dbająca o rozwój kultury, edukację, zdrowie i ekologię, stawiająca na zrównoważony rozwój” – taka ma być stolica marzeń. Tekst całej Deklaracji odczytał Janusz Onyszkiewicz.

Życzyłabym sobie, aby te wartości, o których mówimy, przeniknęły do programów politycznych, bo dotąd się z tym nie zetknęłam. To wartości, które nas łączą, ale pytanie, co z tym zrobimy – mówiła Paula Sawicka, przewodnicząca Rady Programowej naszego Stowarzyszenia. Deklarację podpisał również prezes Zarządu – Marek Gumkowski.

Tekst Deklaracji Warszawskiej