Propagowanie zasad „porozumienia bez przemocy”, nauka polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie szerzeniu się mowy nienawiści to założenia projektu „Strefa empatii – mediacje rówieśnicze”, który startuje w Częstochowie. Jednym z jego elementów będzie szkolenie 60 mediatorów mających na terenie swoich szkół rozwiązywać konflikty i promować język dialogu.

– Projekt ma na celu uświadomienie uczniom, nauczycielom i rodzicom, w jaki sposób się komunikować i jak działać, żeby w razie konfliktu unikać stosowania przemocy w jakiejkolwiek formie – tłumaczy prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Jeżeli będziemy w ten sposób zapobiegać konfliktom, to jest szansa, że nie dojdzie w naszym mieście do takich sytuacji, o których zdarza nam się słyszeć w innych miastach.

– Mowa nienawiści to łamanie praw człowieka. Nienawiść zaczyna się od słów, czyli to, jak się z sobą komunikujemy, może stać się przyczynkiem do agresywnych zachowań – dodaje Agata Wierny, pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans i inicjatorka projektu. Jej zdaniem, hejtowi i mowie nienawiści, tak mocno obecnej np. w internecie, można się przeciwstawić: – Chcemy pokazać młodym ludziom, że kiedy pojawia się konflikt, istnieją rozwiązania inne niż siłowe czy przemocowe. Chcemy nauczyć ich reagowania na mowę nienawiści oraz zachęcić do walki z uprzedzeniami i stereotypami.

Więcej w Newsweeku