„Koalicja organizacji społecznych, które w latach 2009-2014 zabiegały o nowy kształt przepisów dotyczących zbiórek publicznych oraz inne organizacje, z niepokojem przyjmują wypowiedzi Pana Joachima Brudzińskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapowiadające zmiany ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Uchwalona w marcu 2014 roku ustawa jest przykładem dobrego prawa, które ułatwia organizacjom społecznym i obywatelom zakładającym komitety zbieranie środków finansowych na ich inicjatywy. Obecny system umożliwia darczyńcom łatwe sprawdzenie, czy dana zbiórka została zgłoszona, jakie są jej cele, a – po jej zakończeniu – ile środków zostało zebranych i na co zostały wydatkowane. Informacje te dostępne są publicznie na stronie internetowej zbiórki.gov.pl. Apelujemy o pozostawienie ustawy o zbiórkach publicznych bez zmian” – pisze, w liście do szefa MSWiA, 30 polskich organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita jest jednym z sygnatariuszy listu.

Treść listu