WIADOMOŚCI Z OTWARTEJ RZECZPOSPOLITEJ

Lista prac magisterskich zakwalifikowanych do XXIII edycji Konkursu im. J.J.Lipskiego

2018/02/20

Zgodnie z regulaminem XXIII edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego publikujemy listę prac magisterskich zakwalifikowanych do dalszego etapu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Lista prac zakwalifikowanych do XXIII edycji

Oświadczenie Polskiego PEN Clubu

2018/02/09

Przez dwa lata poróżniono nas z najbliższymi sąsiadami, ze wspólnotą krajów sprzymierzonych i ze strategicznymi partnerami państwa polskiego. Każdy kolejny konflikt wszczyna się w imię fikcyjnej obrony Polski przed fikcyjnym atakiem na jej interesy i dobre imię, obsesyjnie powracając do realiów wojny sprzed czterech pokoleń. Z awersji do własnego państwa obraca się wniwecz dorobek ostatniego ćwierćwiecza, w którym odrodzona Rzeczpospolita, współtworząc system europejskich przymierzy, konsekwentnie i skutecznie urzeczywistniała historyczne pojednanie z Niemcami, z narodem żydowskim i ukraińskim. Przyjazne relacje z niepodległą Ukrainą osiągnęły wówczas poziom niebywały w dziejach wzajemnych stosunków. Niszcząc je dzisiaj, dąży się do bałkanizacji Europy Środkowej. Wizerunek Polski odstręczająco nieracjonalnej pogłębia jej złowróżbne osamotnienie w świecie.

Prof. Sułek wspomina prof. Jerzego Jedlickiego

2018/02/07

Publikujemy wspomnienie prof. Jerzego Jedlickiego autorstwa prof. Antoniego Sułka – członka Rady Programowej naszego Stowarzyszenia. Wspomnienie to ukazało się pierwotnie na stronach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Odpowiedź Prymasa Polski na list ws. wydarzeń na Jasnej Górze

2018/02/06

15 stycznia 2018 roku, w odpowiedzi na atak kibolskiej pielgrzymki na przedstawicieli Stowarzyszenia Demokratyczna RP i Obywateli RP, wystosowaliśmy list otwarty do przeora Jasnej Góry, Prymasa Polski, szefa MSWiA, Komendanta Głównego Policji i Komendanta Miejskiego Policji z Częstochowy. Jedyna odpowiedź jaka nadeszła to list abpa Wojciecha PolakaPrymasa Polski.

Ksiądz Prymas zapewnia, że Kościół potępia wszelkie akty agresji i nienawiści wobec drugiego człowieka, niezależnie od pochodzenia, poglądów czy wyznawanej religii. Zobowiązuje się do przekazania postulatu wzmocnienia duszpasterskiego oddziaływania na środowisko kibiców księdzu bp Florczykowi – delegatowi Konferencji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Sportowców.

Treść listu

Oświadczenie ws. nowelizacji ustawy o IPN

2018/02/05

„W związku z przegłosowaniem przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustawy, która przewiduje karanie m.in. osób przypisujących „publicznie i wbrew faktom[…] Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność” za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę, chcemy wyrazić zaniepokojenie konsekwencjami uchwalonej ustawy zarówno dla pozycji międzynarodowej Polski, jak i dla atmosfery wewnętrznej w naszym kraju. Obawiamy się, że jedynym realnym skutkiem tej ustawy będzie katastrofa wizerunkowa Polski oraz odrodzenie w kraju tragicznych podziałów związanych z różną oceną stosunków polsko-żydowskich, w tym obudzenie demonów antysemityzmu. (…) Sprzeciwiamy się wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o IPN i wzywamy Prezydenta Rzeczpospolitej do jej zawetowania  także dlatego, że może ona grozić ograniczeniem wolności słowa, w tym ograniczeniem swobody dyskusji naukowej i ekspresji artystycznej, a także uniemożliwić poruszanie niektórych trudnych tematów relacji polsko-żydowskich w czasie okupacji (np. szmalcownicy, mord w Jedwabnem) na szkolnych lekcjach historii”.

W imieniu Stowarzyszenia oświadczenie podpisali Paula Sawicka – Przewodnicząca Rady Programowej oraz Marek Gumkowski – Prezes Zarządu.

Treść oświadczenia

Żegnamy prof. Jerzego Jedlickiego

2018/02/01

Żegnamy Przyjaciela, Kolegę i Nauczyciela

Profesora Jerzego Jedlickiego

współzałożyciela Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita,

wieloletniego Przewodniczącego, a potem Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej OR,

naszego ideowego przewodnika i towarzysza działań na rzecz Polski otwartej na innych, tolerancyjnej i szanującej godność każdego człowieka.

Pani Hannie Jedlickiej składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Rada Programowa, Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Prośba o wsparcie galerii WITAJ W DOMU!

2018/02/01

Galeria Witamy w domu przy Dworcu Gdańskim w Warszawie powstaje z inicjatywy Fundacji Klamra i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Galeria towarzyszyć będzie wystawie czasowej „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68”, którą od 9 marca do 24 września będzie można oglądać w Muzeum POLIN. Galeria jest dedykowana osobom, które musiały wyjechać z Polski w związku z wydarzeniami Marca ’68 roku. Jest otwartą przestrzenią, w której symbolicznie chcemy ich powitać i dzięki temu przywrócić o nich pamięć w przestrzeni publicznej.

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita jest jedną z organizacji wspierających ten niezwykły projekt.

Więcej informacji na stronie Fundacji Klamra

Prof. Jerzy Jedlicki nie żyje

2018/01/31

ab430b29-61db-4139-9837-4dbb83dca23a

31 stycznia 2018 roku, w wieku 87 lat, zmarł prof. Jerzy Jedlicki - wybitny historyk idei, intelektualista, profesor nauk humanistycznych, członek – założyciel Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, wieloletni przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia, do śmierci jej Honorowy Przewodniczący.

Panie Profesorze – pozostanie Pan dla nas na zawsze niedoścignionym wzorem do naśladowania, prawdziwym symbolem intelektualnego oporu i niezgody na brunatniejącą rzeczywistość! Zawsze będziemy o Panu pamiętać!

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 12 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych.

Przemoc wobec osób LGBT – skorzystaj z bezpłatnej pomocy

2018/01/25

Przemoc słowna i agresja fizyczna to dla osób LGBT żyjących w Polsce codzienność. Mimo to zaledwie 4 proc. lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych zgłasza fakt doświadczenia przemocy na policję. Czas to zmienić – apelują organizacje pozarządowe i zachęcają do korzystania z oferowanej przez siebie bezpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej.

Jak wynika z najnowszego badania opublikowanego w raporcie „Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport za lata 2015 – 2016” blisko 70 proc. osób LGBTA (czyli lesbijek, gejów, osób bi- i aseksualnych oraz transpłciowych) doświadczyło przemocy motywowanej homo-, bi- czy transfobią w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednocześnie jedynie 4 proc. osób homo-, bi- i aseksualnych oraz tras płciowych zgłosiło ten fakt na policję. Niewiele więcej o doświadczeniu przemocy poinformowało  instytucje państwowe czy organizacje pozarządowe. Tymczasem organizacje pozarządowe, takie jak Kampania Przeciw Homofobii czy Lambda Warszawa oferują bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną, z której mogą skorzystać osoby z doświadczeniem przemocy motywowanej homo-, bi- lub transfobią. Wsparcie oferuje również Otwarta Rzeczpospolita, która prowadzi stronę zglosnienawisc.otwarta.org, gdzie można zgłaszać wszelkie przejawy mowy nienawiści i przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

List do ministra Łapińskiego

2018/01/22

Krzysztof Łapiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, powiedział w dzisiejszym programie Piotra Kraśki, odnosząc się do reportażu Superwizjera TVN o polskich neonazistach i organizowanych przez nich festiwalach oraz obchodach urodzin Hitlera, że są to „grupy hermetyczne” i że takie imprezy „odbywały się w zamkniętych przestrzeniach i nie było o nich wiadomo”. Aby wyprowadzić Pana Ministra z błędu wysłaliśmy list, w którym przypominamy m.in. o interwencjach organizacji pozarządowych ws. festiwalu Orle Gniazdo.

W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita list podpisała Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej oraz Marek Gumkowski – prezes Zarządu.

Treść listu

List w sprawie wydarzeń na Jasnej Górze

2018/01/15

„W sobotę 13 stycznia 2018 roku podczas kończącego X Patriotyczną Pielgrzymkę Kibiców na Jasną Górę pokazu banerów i rac na przyklasztornych Błoniach doszło do ataku słownego i fizycznego grupy osób rekrutujących się spośród uczestników pielgrzymki na manifestację członków stowarzyszeń Demokratyczna RP oraz Obywatele RP. Manifestujący stali w milczeniu pod murem otaczającym klasztor, trzymając transparenty głoszące „Chrześcijaństwo to nie nienawiść”, „Moją Ojczyzną jest człowieczeństwo”, „Tu są granice przyzwoitości”. (…) Rzucano w ich kierunku race; jeden, a potem drugi mężczyzna podbiegł i podpalił transparent z hasłem „Chrześcijaństwo to nie nienawiść”; inny baner wyrwano trzymającej go kobiecie; ostatecznie spalono wszystkie trzy transparenty. Manifestantów szarpano i popychano, grożono im i używano wobec nich wulgaryzmów. Policja była nieobecna; wedle jej początkowych komunikatów podczas całych uroczystości nie doszło do żadnych incydentów.

Oczekujemy od hierarchów Kościoła zdecydowanej reakcji na to, że w  najważniejszym polskim katolickim sanktuarium doszło do gorszącego dla każdego wierzącego wypadku spalenia transparentu z hasłem CHRZEŚCIJAŃSTWO TO NIE NIENAWIŚĆ, którego sens odpowiada podstawowej prawdzie wiary. (…) Oczekujemy od Ojców z jasnogórskiego klasztoru refleksji nad tym, czemu nie udało się im zapobiec zjawiskom agresji i zgorszenia na terenie, którego są gospodarzami, a w związku z tym – do złożenia uzasadnionych, jak się nam wydaje, przeprosin skierowanych do wszystkich pokrzywdzonych fizycznie i moralnie tymi wydarzeniami. (…) Oczekujemy od władz odpowiadających za porządek publiczny i działania Policji wyjaśnienia, jak mogło dojść do zaatakowania oficjalnie zgłoszonej manifestacji przy całkowitej bierności służb mających za zadanie ją ochraniać. Oczekujemy też, że  wobec odpowiedzialnych bezpośrednio, a także pośrednio – w wypadku organizatorów Pielgrzymki Kibiców – za te wydarzenia po ustaleniu ich ewentualnej winy wyciągnięte będą konsekwencje prawne.”.

List w sprawie wydarzeń na Jasnej Górze podpisali w imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi  i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski. Został on wysłany do przeora jasnogórskiego klasztoru, Prymasa Polski, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.

Treść listu

Prokuratura w Częstochowie umarza sprawę delegalizacji ONR

2018/01/09

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie, którego przedmiotem był statut Obozu Narodowo-Radykalnego. Uznała, że dokument ten nie nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych. Czy prezydent Częstochowy odwoła się do sądu od tej decyzji?

Już w poniedziałek, 8 stycznia Jolanta Urbańska złożyła w urzędzie miasta interpelację do prezydenta Matyjaszczyka. Prosi w niej, by zażalił się w Sądzie Rejonowym w Częstochowie na decyzję prokuratury. – Robię to jako radna, osoba publiczna – podkreśla Urbańska. Przekazała ponadto prezydentowi oficjalne pismo 11 organizacji, które oczekują tego samego. Stowarzyszenie Demokratyczna RP, Obywatele RP, Protest kobiet, Warszawski Strajk Kobiet, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Odnowa, Obywatele Solidarnie w Akcji, Obywatelski Ruch Demokratyczny, Fundacja Wolni i Równi piszą m.in.:

Przekaż nam 1 % podatku i buduj z nami Otwartą Rzeczpospolitą

2018/01/08

Zachęcamy do przekazania Otwartej Rzeczpospolitej 1 % swojego podatku. Wesprze to działalność naszego Stowarzyszenia, w tym społeczną działalność naszych członków i wolontariuszy! Aby przekazać 1% podatku na rzecz „Otwartej Rzeczpospolitej” wystarczy:

(a) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu,
(b) następnie obliczyć 1% od tego podatku,
(c) przy wypełnianiu formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) za rok 2017 w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” w odpowiednie rubryki wpisać obliczoną kwotę 1% oraz nr KRS: 0000123605.

26731008_10162511144502037_6597014450804658133_n

List ws. koncertu zespołu Hungarica na Jasnej Górze

2018/01/08

13 stycznia 2018 roku na terenie klasztoru NMP na Jasnej Górze ma odbyć się koncert węgierskiego zespołu Hungarica jako impreza towarzysząca X Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Członkowie tego zespołu czynnie wspierają działalność neofaszystowskiej partii Jobbik oraz Gwardii Narodowej, uznawanej za organizację neonazistowską, która została  zdelegalizowana przez węgierski sąd za działalność naruszająca prawa mniejszości, antysemityzm i negowanie Holokaustu. (…) Pragniemy przypomnieć, że wcześniejsze koncerty zespołu Hungarica w Polsce zostały odwołane między innym przez władze Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Włodarze tych uczelni podkreślali, że podjęli takie decyzje, biorąc pod uwagę treści głoszone w utworach zespołu Hungarica, a także z uwagi na możliwy odbiór społeczny takiego koncertu. Wyrażamy nadzieję, że Ojciec nie dopuści do tego, aby zespół Hungarica wystąpił na terenie klasztoru NMP na Jasnej Górze.” – piszemy w liście skierowanym do przeora jasnogórskiego klasztoru o. Mariana Waligóry. W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita list podpisali przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu

List do MSWiA ws. tygodnika „Niwa”

2018/01/03

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita z wielkim niepokojem przyjęło wiadomość o obniżeniu dotacji na zachowanie i rozwój białoruskiej tożsamości kulturowej, a przede wszystkim na wydawanie tygodnika Białorusinów w Polsce „Niwa”. Dotacje te są przydzielane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. (…) Zmniejszenie dotacji, które – jak się dowiadujemy – może prowadzić do zamknięcia tygodnika „Niwa”, nie tylko skutkowałoby zubożeniem dorobku kulturowego całej Rzeczypospolitej, ale też byłoby naruszeniem konstytucyjnych zobowiązań Państwa Polskiego.” – piszemy w liście do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. W imieniu Stowarzyszenia list podpisał prezes Zarządu – Marek Gumkowski.

Treść listu

Najlepsze życzenia!

2017/12/21

Życzenia 2017

Apel Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego do Prezydenta RP

2017/12/18

„Niezależne sądownictwo gwarantuje prawidłową realizację konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Sprawia, że obywatel znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej może dochodzić ochrony swoich praw przed sądem niezależnym i niezawisłym, wolnym od jakichkolwiek nacisków politycznych. W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tego wymaga bowiem od głowy państwa sformułowany w art. 126 ust. 1 Konstytucji obowiązek czuwania nad przestrzeganiem obowiązującej obecnie Konstytucji.” - piszą członkowie Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Batorego w liście do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Treść Apelu

Apel organizacji społecznych do Prezydenta o zawetowanie ustaw o SN i KRS

2017/12/15

„Po raz kolejny zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności. Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego” – napisało ponad 40 organizacji społecznych z Polski i z zagranicy w liście do Andrzeja Dudy. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita znajduje się wśród sygnatariuszy apelu.

Treść apelu

Reakcja władz Łodzi na planowany turniej im. Walusia

2017/12/14

6 grudnia 2017 roku skierowaliśmy do Hanny Zdanowskiej – Prezydent miasta Łodzi – list ws. organizowanego przez łódzki oddział Obozu Narodowo – Radykalnego turnieju piłki halowej im. Janusza Walusia. 14 grudnia 2017 roku dyrektor Wydziału Sportu UM Łodzi zapewnił, że miasto nie udzieliło i nie udzieli jakiegokolwiek wsparcia imprezie, a turniej nie odbędzie się w żadnym obiekcie należącym lub zarządzanym przez miasto.

List z UM Łodzi

Konferencja nt. praktycznych aspektów zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami

2017/12/06

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Lambda Warszawa oraz Kampania przeciw Homofobii  organizują 16 grudnia 2017 roku konferencję Po pierwsze klient(ka): Praktyczne aspekty zwalczania przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów pracy z osobami, które doświadczyły przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Całość składać będzie się z trzech bloków tematycznych i obejmie zagadnienia związane z: prawem, współpracą z mediami oraz wsparciem pokrzywdzonych.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, profesjonalnych pełnomocników i pełnomocniczek oraz instytucji i inicjatyw, które pracują z osobami doświadczającymi przemocy z nienawiści. Do udziału w szczególności zachęcamy osoby zajmujące się przemocą ze względu na płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Partnerami konferencji są Austriackie Forum Kultury oraz Ambasada Austrii.

Zaproszenie
Program

List do H. Zdanowskiej w sprawie organizowanego w Łodzi turnieju im. J. Walusia

2017/12/06

„Z wielkim niepokojem przyjęliśmy doniesienia medialne na temat organizowanego przez łódzki oddział Obozu Narodowo – Radykalnego turnieju piłki halowej o puchar im. Janusza Walusia. Z informacji do nas docierających wynika, że turniej ten może odbyć się w jednym z miejskich obiektów sportowych, dlatego zwracamy się do Pani Prezydent z prośbą o ewentualne niewydawanie zgody na to wydarzenie i skorzystanie z wszelkich przysługujących Pani uprawnień, aby do wydarzenia tego w ogóle nie doszło. (…) Jesteśmy przekonani o tym, że turniej ten, poprzez swego patrona oraz organizatora, stanie się okazją do głoszenia haseł rasistowskich, nacjonalistycznych i innych uderzających w godność drugiego człowieka. Manifestowanie takich poglądów w przestrzeni publicznej jest naganne, szkodliwe społecznie i kompromitujące dla Polski i miasta Łodzi.” – piszemy w liście skierowanym do Prezydent miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita list podpisali przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu

Żegnamy Charlesa Merrilla Jr.

2017/12/01

Z głębokim smutkiem żegnamy

zmarłego 29 listopada 2017 roku

Charlesa Merrilla Jr.

członka Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita,

dobrego, prawego, skromnego człowieka,

całe życie walczącego z dyskryminacją, rasizmem i nietolerancją.

Pani Julii Boudreaux składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Praw Obywatelskich

2017/11/29

W tym roku Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich kończy 30 lat.  Myśleliśmy, że warto na chwilę się zatrzymać i zastanowić, jakie nowe wyzwania stoją przed Polakami. Adam Bodnar, który od września 2015 r. jest siódmym rzecznikiem praw obywatelskich, chcąc uhonorować dorobek Poprzedników zaproponował więc spotkanie na Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

Prawa człowieka to nie tylko Konstytucja i wielkie prawnicze debaty. To, jak respektowane są nasze prawa, rozstrzyga się codziennie w tysiącu sprawach pozornie bardzo specjalistycznych. O tym rozmawiajmy! Kongres to 36 paneli na ważne tematy – od spraw specjalistycznych po ogólne, dotyczące każdego z nas. Te ostatnie panele organizujemy w wielkiej sali audytoryjnej Muzeum Polin, by jak najwięcej osób mogło wziąć udział w Kongresie.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Debata poświęcona pamięci ks. Stanisława Musiała

2017/11/29

Polska Rada Chrześcijan i Żydów ma zaszczyt zaprosić na debatę publiczną poświęconą pamięci Ks. Stanisława Musiała i jego publicystycznego dziedzictwa.

Czy czarne jest czarne?… czyli, czy przesłanie ks. Musiała jest dziś aktualne.

W debacie udział biorą: abp. Grzegorz Ryś, prof. Stanisław Krajewski, red. Adam Michnik, red. Janusz Poniewierski. Moderacja: Magdalena Czyż.

Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17,  5 grudnia (wtorek), godz. 19.00.

Demonstracja ONR w Katowicach

2017/11/27

25 listopada 2017 roku w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego odbyła się manifestacja „STOP współczesnej Targowicy”. Organizatorami byli: Ruch Narodowy Region Śląsko-Zagłębiowski, Młodzież Wszechpolska – Okręg Śląski, Górnośląskie Stronnictwo Narodowe i ONR Brygada Górnośląska. W trakcie demonstracji organizatorzy i uczestnicy rzekomo wyrażając sprzeciw wobec reakcji opozycji i mediów na Marsz Niepodległości oraz wobec europosłów PO (Danuta Jazłowiecka, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Róża Thun, Julia Pitera, Danuta Hubner), którzy głosowali za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski, dokonali „symbolicznego” powieszenia ich wizerunków na szubienicach.

Złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz skargę na bezczynność funkcjonariuszy policji, którzy powinni zgromadzenie rozwiązać.

Prof. A. Sułek z Nagrodą Starosty Puławskiego

2017/11/26

Prof. Antoni Sułek – członek Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita – otrzymał Nagrodę Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury – za ratowanie pamięci miejscowych Żydów: badania terenowe i publikacje na ten temat,  doprowadzoną do końca  inicjatywę postawienia w Kurowie pomnika wymordowanych Żydów oraz odkrycie wielu rodzin ratujących Żydów, w tym siedmiu uhonorowanych Medalami Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. 24 listopada 2017 roku, odbierając nagrodę, miał wystąpienie „Wielokulturowość a odbudowa pamięci Żydów”. Panu Profesorowi przesyłamy serdeczne gratulacje!

Treść przemówienia

Złamałaś mi serce, Polsko

2017/11/26

Największą trudnością nie są dla mnie sami faszyści, ale Polki i Polacy, którzy patrzyli na ten marsz, szli w nim i pozostali bezczynni. Moi krewni, którzy uparcie stoją na stanowisku, że ci, którzy maszerują pod rasistowskimi transparentami i skandują antysemickie slogany, są winni jedynie tego, że dali się podejść. Największą przeszkodą jest polityczna tarcza, jaką rozciąga się nad ludźmi, którzy wzięli za rękę dzieci i poszli na faszystowski marsz. Największą przeszkodą są ci, którzy nie przyjmują do wiadomości, że Polska ma problem z rasizmem – pisze Roman Broszkowski, redaktor prowadzonego przez Krytykę Polityczną i European Alternatives magazynu PoliticalCritique.org.

Cały tekst na stronach Krytyki Politycznej

Paula Sawicka na konferencji „STOP hejtowi w sieci”

2017/11/25

22 listopada 2017 roku w Centrum Wielokulturowym w Warszawie, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyła się konferencja „STOP hejtowi w sieci”. Wprowadzenia do problematyki spotkania dokonała Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta RzeczpospolitaPaula Sawicka. W swoim wystąpieniu mówiła m. in.: Czy mowa nienawiści szerzona w sieci jest inna od tej, którą spotykamy w tzw. realu? Czy słowa zapisane w cyberprzestrzeni mniej ranią niż te nabazgrane na murach naszych domów, albo te wykrzykiwane przez osobników w maskach? Czy za nimi nie podążą nienawistne czyny? Jestem pewna, że tu różnic nie ma. W tym miejscu warto zapytać czym jest internetowy hejt, który chcielibyśmy zatrzymać. Wydaje mi się, że na początku był to rodzaj publicznego szaletu, w którym każdy mógł anonimowo dać upust swoim złym emocjom. Dziś jest to również jeszcze jedno, groźne narzędzie szerzenia nienawiści i nienawistnych idei. Całość przemówienia poniżej.

XIII Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego za nami

2017/11/23

23316792_10160580330497037_8565338085492775196_n21 listopada 2017 roku odbyła się XIII Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. Obrady pod hasłem „Czy można być uchodźcą we własnym kraju? … czyli o dyskryminacji i wykluczeniu inaczej” dedykowane były pamięci Zuzanny Ginczanki – poetki, „obcej wśród swoich”, uchodźczyni, ofiary Holokaustu.

Debatę, przy licznie zgromadzonej publiczności, otworzyli przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka oraz dyrektor Teatru Polskiego Andrzej Seweryn. W dyskusji moderowanej przez Bożenę Keff udział wzięli Draginja Nadażdin oraz Roman Kurkiewicz.

Zawiadomienie ws. Marszu Niepodległości 2017

2017/11/14

Na podstawie art. 304 § 1 k. p. k. złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu przez organizatorów i uczestników Marszu Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 roku na trasie Rondo Dmowskiego – błonia Stadionu Narodowego w Warszawie.

Udokumentowany przebieg Marszu niesie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kodeksu karnego: Kto propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. A także przestępstwa z art. 257 kodeksu karnego: Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przykładowe hasła, zarejestrowane przez fotoreporterów oraz stacje telewizyjne, głoszone przez uczestników, to: „Biała Europa braterskich narodów”, „Czysta krew, trzeźwy umysł”, „Europa będzie biała albo bezludna”, „Trzeba odsunąć od władzy żydostwo”, „Biała siła, Ku Klux Klan”, „Narodowy socjalizm”, „Wszyscy różni, wszyscy biali”, „Polska dla Polaków, Polacy dla Polski”, „Sieg heil”.

O złożonym zawiadomieniu poinformowaliśmy również Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarię Prezydenta RP.

 

Antyfaszyści piszą do Hanny Gronkiewicz – Waltz

2017/11/10

Przed jutrzejszym Marszem Niepodległości Porozumienie Antyfaszystowskie wysłało list otwarty do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. „Jesteśmy wysoce zaniepokojeni coraz wyraźniejszą aktywnością ugrupowań ultranacjonalistycznych i neofaszystowskich w naszym mieście” – czytamy w piśmie. Autorzy listu oceniają, że działania faszyzujących grup stoją w sprzeczności z polską konstytucją, która zakazuje istnienia organizacji odwołujących się do metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu. List, w imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, podpisali Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej oraz Marek Gumkowski – Prezes Zarządu.

Treść listu w Gazecie Wyborczej

XIII Publiczna Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego

2017/11/08

XIII Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita
i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana

dedykowana pamięci

Zuzanny Ginczanki

Czy można być uchodźcą we własnym kraju? … czyli o dyskryminacji i wykluczeniu inaczej

Wprowadzają do debaty:

Draginja Nadażdin, Roman Kurkiewicz

Obrady prowadzi:

Bożena Keff

DEBATUJE PUBLICZNOŚĆ

21 listopada 2017 roku o godz. 17:45

Teatr Polski im. Arnodla Szyfmana w Warszawie
Scena Kameralna (wejście od ul. Sewerynów)

Wstęp wolny

Zapraszają
Paula Sawicka i Andrzej Seweryn

W debacie można też uczestniczyć za pośrednictwem Internetu od godz. 18.00-20.30

www.otwarta.org www.naŻywo.net www.teatrpolski.waw.pl

Prośba o wsparcie Nagrody im. Joanny Wiszniewicz

2017/11/07

large_Joanna_WiszniewiczJoanna Wiszniewicz została przez Jej licznych przyjaciół i znajomych zapamiętana jako ciepła, serdeczna osoba. Na podstawie rozmów, jakie przeprowadziła z polskimi Żydami z pokolenia Marca ‘68, powstała książka  Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca  –  niezwykły dokument opisujący ich skomplikowane losy i różnorodne sposoby zmagania się z doznaną krzywdą.  W 2008 r. za tę pracę Joanna została  uhonorowana nagrodą „Pióro Fredry” w konkursie na najlepszą książkę roku.  Wyróżnienia i wysokie oceny krytyki zdobyły również jej wcześniejsze książki: Z Polski do Izraela. Rozmowy z pokoleniem ’68 oraz „A jednak czasem miewam sny”. Historia pewnej samotności.

Ciężka choroba i śmierć Joanny 31 stycznia 2009 r. przerwały, niestety, prowadzone przez Nią prace nad losami i dramatycznymi wyborami polskich Żydów – zarówno tych, którzy wyemigrowali, jak i tych, którzy zostali w kraju. Z pieniędzy zebranych wśród przyjaciół na leczenie Joanny ufundowana została nagroda Jej imienia w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego, w którym corocznie rywalizują ze sobą prace magisterskie z dziedziny humanistyki. Przyznawane od 2010 r. wyróżnienia lub nagrody im. Joanny Wiszniewicz otrzymały rozprawy poruszające problematykę bliską różnorodnym zainteresowaniom patronki. Można wśród nich znaleźć prace historyczne i historycznoliterackie, ale także socjologiczne i antropologiczne, teatrologiczne i muzykologiczne. W upływającym właśnie roku, w którym wyróżnienie im. Joanny Wiszniewicz przyznano po raz ósmy, wyczerpały się niestety środki, z których było  finansowane.

Koalicja Równych Szans w obronie RPO

2017/10/26

Koalicja Równych Szans, której członkiem jest Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, wydała oświadczenie, w którym stanowczo przeciwstawia się atakom politycznym skierowanym przeciwko Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Koalicja domaga się zaprzestania szkodliwej polityki wobec Rzecznika Praw Obywatelskich i wzywa do merytorycznej dyskusji jak wzmocnić działania Rzecznika, który winien w spokoju realizować swoje konstytucyjne obowiązki ochrony praw wolności i obywatelskich.

Treść oświadczenia

Adam Bodnar odpowiada na zarzuty K. Pawłowicz

2017/10/26

24 października 2017 roku sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka negatywnie zaopiniowała projekt budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich na kolejny rok. Adama Bodnara podczas dyskusji krytykowała między innymi posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. Bronili go posłowie opozycji. Za odrzuceniem budżetu zaproponowanego przez RPO głosowało dziesięciu posłów, pięciu było za jego przyjęciem.

Manifest zwykłego, szarego Człowieka

2017/10/26

Najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze (Marek Edelman)

Piotr S. , który 19 października podjął próbę samospalenia na placu Defilad w Warszawie, rozstrzygnął ten dylemat zgodnie z własnym głębokim przekonaniem. Podpisujemy się pod tezami zawartymi w jego liście–manifeście i apelujemy, by wszyscy, którzy się zgadzają z jego treścią, uczynili to samo. Chociaż tyle możemy zrobić, żeby ten tragiczny protest nie został daremny.

Manifest można podpisać za pośrednictwem strony www.naszademokracja.pl

Deklaracja Warszawska

2017/10/24

20 października 2017 roku na warszawskim placu Zbawiciela przedstawiciele kilku ugrupowań politycznych i organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, podpisali Deklarację Warszawską.

„Różnorodna i tolerancyjna. Przyjazna dla przedsiębiorczości, współzarządzana przez mieszkańców, pozbawiona barier społecznych i ekonomicznych, dbająca o rozwój kultury, edukację, zdrowie i ekologię, stawiająca na zrównoważony rozwój” – taka ma być stolica marzeń. Tekst całej Deklaracji odczytał Janusz Onyszkiewicz.

Życzyłabym sobie, aby te wartości, o których mówimy, przeniknęły do programów politycznych, bo dotąd się z tym nie zetknęłam. To wartości, które nas łączą, ale pytanie, co z tym zrobimy – mówiła Paula Sawicka, przewodnicząca Rady Programowej naszego Stowarzyszenia. Deklarację podpisał również prezes Zarządu – Marek Gumkowski.

Tekst Deklaracji Warszawskiej

Żegnamy Zofię Bartoszewską

2017/10/20

459eb3e8-c340-4ecc-8ffe-314aab08517e19 października 2017 roku w wieku 90 lat zmarła Zofia Bartoszewska – wdowa po prof. Władysławie Bartoszewskim, niestrudzona towarzyszka życia i działalności społecznej Profesora. Pani Zofia była wśród sygnatariuszy listu protestacyjnego środowisk intelektualnych przeciwko podręcznikom do historii Andrzeja Szcześniaka. List ten, w 1998 roku, dał początek Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, które pani Zofia do końca wspierała.

Zaproszenie na otwarcie wystawy GAN EDEN-Raj?

2017/10/06

Plakat Gan Eden 2017 WERSJA 15_podglad-1-1W imieniu Pana Andrzeja Rukowicza – inicjatora tego wspaniałego przedsięwzięcia – serdecznie zapraszamy 13 października 2017 roku o godz.19 do Promu Kultury Saska Kępa (ul. Brukselska 23) na otwarcie wystawy „GAN EDEN-Raj? sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie” , a po otwarciu na koncert Pamięci Dzieci i Wszystkich Pracowników Sanatorium.

To wystawa o niezwykłej placówce i niezwykły koncert. Jednym z wychowanków sanatorium był Marek Edelman, bardzo dobrze je wspominając.

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita jest partnerem projektu.

Zaproszenie

Ogłaszamy XXIII edycję Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego

2017/10/03

Ogłoszenie Konkurs JJLStowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza

XXIII edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak: historia i teoria literatury, wiedza o współczesnej kulturze, Varsaviana, historia najnowsza, społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe. Termin nadsyłania prac: 15 lutego 2018 roku.

Więcej informacji o Konkursie oraz regulamin znajdą Państwo na naszej stronie.