Pod hasłem „Idźmy kształtować Europę pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana”, a konkretniej w imię idei „Unia Europejska powinna być przekształcona we Wspólnotę Narodów Europy” 13 maja br. na terenie warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej i w przylegających do niej obiektach obradował II Europejski Festiwal Schumana. Pierwsze z tych haseł odwołuje się do religii i wydaje się nie mieć nic wspólnego z polityką. Natomiast hasło drugie, które organizatorzy przedstawili jako pierwszą z „Tez pomocniczych do wykorzystania w debatach, panelach i warsztatach”, to niewątpliwie postulat polityczny, który w dodatku jednoznacznie godzi w aktualny stan rzeczy w Europie. (…) Zwracam się do polskiej opinii, by bacznie przyglądała się działaniom Instytutu Myśli Schumana, któremu z niezrozumiałych względów udostępniono Świątynię Opatrzności Bożej jako forum głoszenia poglądów sprzecznych z podstawowymi europejskimi wartościami. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Zapytuję, czy Polacy zrozumieli, co podpisaliśmy w Traktatach UE? Czas na szczerą debatę.” – pisze Olgierd Łukaszewicz, założyciel Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego, w reakcji na niedawny II Europejski Festiwal Schumana.

Tekst Olgierda Łukaszewicza